Narva linn


15 inimest osaleb ümberõppekursusel "Vene keelt emakeelena kõnelevate inimestega töötav logopeed"

Tartu Ülikooli Narva kolledžis algab ainulaadne ümberõppe kursus "Vene keelt emakeelena kõnelevate inimestega töötav logopeed". Esimese õppepäeva avavad 4.novembril 2015 (kell 10:00, aud. 129) TÜ Narva kolledži direktor Kristina Kallas, Herzeni nim. Venemaa Riikliku Pedagoogilise Ülikooli õppeprorektor Vitali Kantor ja Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna juhataja Marika Padrik.

Tartu Ülikooli Narva kolledž on varem läbi viinud ümberõppe kursuseid Eestis vene keelsete lastega töötavatele logopeedidele, koostöös Herzeni nim. Venemaa Riikliku Pedagoogilise Ülikooli (S-Peterburg, Venemaa) spetsialistidega. Tänane ümberõppekursus on järgmiseks sammuks logopeedilise teenuse arendamiseks ja toetamiseks Eestis.

On teada, et Eestis ei valmistata ette vene keelt emakeelena kõnelevate inimestega töötavaid logopeede. Seda kursust võib õigustatult nimetada unikaalseks, sest selle lõpetajad saavad logopeedi kvalifikatsiooni, mis vastab logopeedi kutsestandardi VII tasemele.

Konkursi korras osutusid väljavalituks 15 inimest. Ümberõppe kursus on suunatud eelkõige vene keelt emakeelena kõnelevate inimestega töötavatele logopeedidele või eripedagoogidele, kelle emakeel on vene keel, ning kelle baasharidus ei vasta logopeedi VII kutsekvalifikatsiooninõuete tasemele.

Kursuse maht on 780 tundi. Õppetöö toimub Tartus ja Narvas. Õppetööd viivad läbi Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridusteaduste instituudi eripedagoogika osakonna ning Herzeni nimelise Venemaa Riikliku Pedagoogilise Ülikooli (Sankt-Peterburg, Venemaa) õppejõud. Kursuse peamiseks eesmärgiks on valmistada ette logopeede, kellel on teadmised ja kutseoskused logopeediliseks tööks, mis vastavad logopeedi kutsestandardi VII tasemele. Kursuse taotluslik eesmärk on ülikooli baasil valmistada ette spetsialiste, kes teenindaks vene keelt emakeelena kõnelevaid hariduslike erivajadustega inimesi.

"Iga õppeaine lõppeb arvestusega ja kursuse lõpus tuleb sooritada lõpueksam. Koolitusprogramm sisaldab mitte ainult loenguid ja seminare vaid ka logopeedilist praktikat: vaatlus- ja superviseeritud praktikat. Praktika ajal õppijad praktiseerivad omandatud oskusi töötamaks tulevasel erialal koolieelsetes lasteasutustes ja koolis ning õppejõud Herzeni ülikoolist vaatlevad ja analüüsivad nende tegevusi. Seega ees ootab suur ja väga tõsine töö", - tõdeb koolitusprogrammi läbiviimise eest vastutav ja koostööd Herzeni nim. Venemaa Riikliku Pedagoogilise Ülikooliga kureeriv Tatjana Babanskaja TÜ Narva kolledžist.

Ümberõppe kursus on korraldatud Tartu Ülikooli poolt Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi rahalisel toetusel.


Lisainfo:

Tatjana Babanskaja
Tartu Ülikooli Narva Kolledži peaspetsialist
Tel 7401914
Tatjana.Babanskaja@ut.ee

Marika Padrik
Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna juhataja
Tel 7406145
Marika.Padrik@ut.ee

Lisatud 31.10.2015, 11:44
Muudetud 31.10.2015, 12:35

eelmine järgmine