Narva linn


29. novembri 2020. a seisuga on koroonaviirusesse nakatanute arv Narva linnas 467, ööpäevaga lisandus 55 positiivset testi, tervenes 28 inimest.


Kehtivad piirangud


Kuidas valida näomaski?


Lühiülevaade Narva linna 2021. aasta eelarvest

Narva linna 2021. aasta eelarve eelnõus on kajastatud andmed arengudokumentides seatud eesmärkidest ja nende realiseerimisest ning on esitatud ülevaade eelarveaastateks kavandatavate ... Loe edasi

Omavalitsused saavad tulevikus ise valida auditeerimise viisi

Teisipäeval kogunenud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse eksperdikomisjon on seisukohal, et seaduses vajaksid reguleerimist omavalitsuste sisekontrolli ja riikliku järelevalve teemad. "Mis ... Loe edasi

Vandaalitsemine Rahu tn 38c asuval laste mänguväljakul

Alles hiljuti avati Narva linnas Rahu tänav 38c uus, kaasaegne ja multifunktsionaalne mänguväljak, kuid avamisest alates on mitu korda tulnud parandada mänguelemente ja piirdeaeda, mida on selle ... Loe edasi

Riigi Infosüsteemi Ameti teade

SK ID Solutions andis teada, et teeb ajavahemikul 26.11.2020 23.00 kuni 27.11.2020 03.00 IT-taristu plaanilisi hooldustöid. Hooldustöödest tingituna võib esineda sel ajaperioodil häireid ... Loe edasi

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond annab teada

Koostöös Terviseametiga võeti vastu otsus viia alates 26. novembrist Narva linna munitsipaalomandis olevate koolide 4.-9. klassid üle kontaktõppele. Terviseamet on jälginud haigestumust Narvas ... Loe edasi

2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluste esitamine

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond ootab 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlusi. Toetust saavad taotleda Narva linna ametiasutuste hallatavad asutused, juriidilised isikud ja ... Loe edasi

Vabariigi Valitsus kiitis heaks koroonaviiruse leviku vastased piirangud

Valitsus kiitis e-istungil heaks reedel kokkulepitud täiendavad koroonaviiruse SARS-Cov-2 leviku vastased piirangud, et kaitsta Eesti inimeste tervist ja elu ning vältida meditsiinisüsteemi ... Loe edasi

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Järgmised