Narva linn


Riigieksamid

- reguleeriv õigusakt - Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise, koostamise, läbiviimise ja hindamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord

- toimumise aegRiigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal


-
info varemlõpetanutele
Ametlik info - www.innove.ee

Õppurile – riigieksamiinfo varemlõpetanutele – riigieksamite toimumise ajad, eksamitele registreerimine. Registreerimisavaldus varemlõpetanutele, riigilõivu tasumine, eksamitulemustest teavitamine ja riigieksamitunnistuste väljastamine, varasemate aastate riigieksamite materjalid.


Kontaktisik Narvas:
Irina Tabakova
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna haridusteenistuse peaspetsialist
Tel. 3599212
E-post:
irina.tabakova@narva.ee

Lisatud 11.01.2010, 13:48
Muudetud 30.08.2019, 14:18

Tagasi