Narva linn


Lasteaia Kaseke tööpakkumine

Narva Lasteaed Kaseke võtab alates 01.09.2020. a tööle logopeedi (koormus 0,5; tähtajatu leping). Nõudmised kandidaadile: · vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ... Loe edasi

Lasteaia Muinasjutt tööpakkumine

Lasteaed Muinasjutt võtab alates 14.09.2020 tööle erirühmaõpetaja (koormus 1,0). Nõudmised kandidaadile: - vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele; - eesti keele oskus ... Loe edasi

Narva Kesklinna Gümnaasiumi tööpakkumine

Narva Kesklinna Gümnaasium kuulutab välja konkursi huvijuhi ametikoha täitmiseks (täiskoormus). Tööle asumise aeg: 24.08.2020. a. Nõutav kvalifikatsioon: pedagoogiline/kultuurialane ... Loe edasi

Narva Paju Kooli tööpakkumine

Narva Paju Kool võtab alatest 01.09.2020. a tööle: ♦ klassiõpetaja - koormus 1,0. Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, ... Loe edasi

Narva Lasteaia Põngerjas konkurss sobitusrühma õpetaja vaba ametikoha täitmiseks

Narva Lasteaed Põngerjas kuulutab välja konkursi sobitusrühma õpetaja (töökeeleks vene keel) vaba ametikoha täitmiseks (koormus 1,0) 2020/2021. õppeaastaks.Nõudmised kandidaadile: 1. ... Loe edasi

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi tööpakkumine

2020/2021.õa on olemas järgmine vakantne koht: • Geograafia- ja loodusainete õpetaja põhikooliastmes + Geograafiaõpetaja gümnaasiumiastmes – täiskoormus Tööle asumise aeg: 01.09.2020. ... Loe edasi

Lasteaia Sädemeke tööpakkumised

Narva Lasteaed Sädemeke võtab alatest 01.08.2020. a tööle osalise keelekümblusrühma pedagoogi (töökeeleks eesti keel, koormus 1.0). Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud ... Loe edasi

Lasteaia Potsataja tööpakkumised

♦ Narva Lasteaed Potsataja kuulutab välja konkursi osalise keelekümblusrühma õpetaja (töökeeleks eesti keel) ametikoha täitmiseks (koormus 1.0). Nõudmised kandidaadile: • vastavus HTM-i ... Loe edasi

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi tööpakkumised

2020/2021.õa  on olemas järgmised vakantsed kohad: • Vene keele ja kirjanduse õpetaja põhikooli-ja gümnaasiumiastmes – täiskoormus• Matemaatikaõpetaja põhikooli-ja ... Loe edasi

Narva 6. Kooli tööpakkumine

Narva 6. Kool kuulutab välja konkursi eesti keele õpetaja ametikoha täitmiseks (täiskoormus). Tööle asumise aeg: 01.09.2020. a. Nõutav kvalifikatsioon: kvalifikatsiooni vastavus kehtestatud ... Loe edasi