Narva linn


Lasteaia Punamütsike konkurss täiskeelekümblusrühma õpetaja ametikohale

Narva lasteaed Punamütsike kuulutab välja konkursi täiskeelekümblusrühma õpetaja (töökeeleks on eesti keel) ametikoha täitmiseks.

Nõudmised kandidaadile:
1. Vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele: kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid.
2. Eesti keel emakeelena või C1 tase.
3. Koos digitaalselt allkirjastatud avaldusega esitada järgmised dokumendid:
- isikut tõendava dokumendi ärakiri, haridust ja kvalifikatsioonivastavust kinnitavate dokumentide ärakiri, riigikeele valdamisest kinnitav dokument, CV.

Töökoormus on 1,0 ametikohta.
Alaline töökoht.
Töösisuks on õppe- ja kasvatustöö 3-5 a laste rühmas, tagades laste eesti keele arengu.

Avalduse esitamise tähtaeg - kuni 17.12.2019.
Tööle asumise aeg: 06.01.2020.

Dokumentide vastuvõtt kuni 17.12.2019. a e-posti teel narvapunamutsike18@online.ee (märksõna "täiskeelekümblusrühma õpetaja konkurss")
või
tuua isiklikult aadressile Kreenholmi 8a, Narva linn
või
saata tavapostiga.

Konkursile lubatakse ainult need kandidaadid, kes õigeaegselt ja täies mahus esitasid vajalikud dokumendid vastavalt p. 3.

Lisateave telefonil 3560543.

Lisatud 03.12.2019, 15:23
Muudetud 03.12.2019, 15:39

Tagasi