Narva linn


Narva 6. Kooli tööpakkumised

Narva 6. Koolis on olemas järgmised vakantsed töökohad:
Koolipsühholoog – 0,5 ametikohta
Sotsiaalpedagoog – 0,5 ametikohta
Logopeed – 0,5 ametikohta

Tööle asumise aeg: 01.09.2020. a.

Nõutav kvalifikatsioon: kvalifikatsiooni vastavus kehtestatud nõuetele (Haridus- ja teadusministri 29.08.2013.a määrus nr 30 § 3 ja § 4) ja riigikeele valdamise vastavus kehtestatud nõuetele (Vabariigi Valitsuse 20.06.2011. a määrus nr 84 § 8 ja § 9).

Dokumentide esitamise tähtaeg: 10.06.2020. a.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
CV, isikut tõendava dokumendi koopia, avaldus direktori nimele (eesti keeles), eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia, haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia.

Dokumendid saata tavapostiga (Narva 6. Kool, P. Kerese tn 22, 21008 Narva) või e-posti teel aadressile: narva6kool@gmail.com  märgusõnaga „Konkurss".

Lisainformatsioon: tel 3572705.

Lisatud 21.04.2020, 14:55
Muudetud 21.04.2020, 15:07

eelmine