Narva linn


Lasteaia Potsataja tööpakkumised

Narva Lasteaed Potsataja kuulutab välja konkursi osalise keelekümblusrühma õpetaja (töökeeleks eesti keel) ametikoha täitmiseks (koormus 1.0).

Nõudmised kandidaadile:
• vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele;
• pedagoogiline kõrgharidus (omandatud või omandamisel);
• soovitav eelkoolipedagoogika alased teadmised ja oskused;
• eesti keel emakeelena või C1 keeletase;
• arvuti kasutamise oskus.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
CV (koos läbitud täiendkoolituste loeteluga), isikut tõendava dokumendi koopia, avaldus direktori nimele (eesti keeles), eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia, haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia, konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid.

Dokumentide vastuvõtt kuni 26.juunini 2020 kl 11.00 aadressil Tallinna mnt 50, Narva või e-posti aadressil lasteaedpotsataja@hotmail.com (märgusõnaga "keelekümblusõpetaja konkurss“).

Lisateave:
tel 3549969, 3570007.

Tööleasumise aeg: september 2020.

Narva Lasteaed Potsataja kuulutab välja konkursi abiõpetaja keelekümblusrühma (töökeeleks eesti keel) ametikoha täitmiseks (täistöökoormus või kokkuleppel).

Nõudmised kandidaadile:
• pedagoogiline kõrgharidus (omandatud või omandamisel);
• soovitav eelkoolipedagoogika alased teadmised ja oskused;
• väga hea eesti keele oskus B2 või C1 tasemel;
• arvuti kasutamise oskus.

Kandidaadil on vaja esitada järgmised dokumendid:
CV, avaldus, haridust ja eesti keele oskust tõendavate dokumentide koopiad, passi koopia.

Dokumentide vastuvõtt kuni 26.juunini 2020 kl 11.00 aadressil Tallinna mnt 50, Narva või e-posti aadressil lasteaedpotsataja@hotmail.com (märgusõnaga "abiõpetaja konkurss“).

Lisateave:
tel 3549969, 3570007.

Tööleasumise aeg: september 2020.

Töö sobib tudengitele väga hea eesti keele oskusega.

Lisatud 18.05.2020, 11:41
Muudetud 18.05.2020, 11:55

eelmine järgmine