Narva linn


Toimus Narva linnajuhtide ja ametühingu Narva Unity esindajate kohtumine

29. augustil toimus Narva linnavolikogu ruumides linnajuhtide ja haridustöötajate ametühingu Narva Unity esindajate esimene töökohtumine. Kohtumise käigus rääkisid Narva Unity esindajad haridustöötajate probleemidest ja arutleti üldisemalt haridust puudutavaid küsimusi. Linnajuhid selgitasid tänasel päeval aktuaalset haridustöötajate töötasustamise teemat ning räägiti ka kahe lasteaia tulevasest renoveerimisest.

29.08.2017/ Foto: Nelli Buinitskaja

Narva linnavolikogus toimunud kohtumisel osalesid ametiühingu Narva Unity esimees Sergei Smirnov, linnapea Tarmo Tammiste, abilinnapea Vjatšeslav Konovalov, kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutus, linnavolikogu esimees Aleksandr Jefimov, linnavolikogu aseesimees Heli Adamovitš, linnavolikogu liige Jelizaveta Tšertova ja ametiühinguliikmed.

Viktoria Lutus rääkis kohtumisel Narva Unity esindajatele sellest, et augustis otsustas Narva Linnavolikogu muuta lasteadades töötavate pedagoogide töötasusid. "1. septembrist on kõikidel võrdne töötasu - 840 eurot. Puudub vahe noorema ja vanema, kõrg- ja kutsekeskharidusega pedagoogi palgas," - ütles Viktoria Lutus.
Palgatõus on seotud sellega, et aprillis otsustas valitsus eraldada kohalikele omavalitsustele riiklikku toetust lasteaedade pedagoogide töötasude suurendamiseks. Riiklik toetus tõstab lasteaedade pedagoogide töötasusid alates 1. septembrist. See eesmärk täidetakse tänu kohaliku omavalitsuse üksuste ja riigi koostööle. Viktoria Lutus märkis ka selle ära, et alates 1. jaanuarist 2018. aastal planeerib riik tõsta pedagoogide palgamäärasid kuni 893 euroni, 2019. aastast kuni 945 euroni.

29.08.2017/ Foto: Nelli Buinitskaja

Heli Adamovitš jutustas kohtumisel sellest, kuidas toimuvad kahes Narva lasteaias (Kakuke - Hariduse tn. 30, Punamütsike - Viru tn. 4) ettevalmistustööd renoveerimiseks. "Mul on rõõm teatada, et me saime raha, mis on ettenähtud lasteaedade renoveerimiseks. Juhul, kui vajalikud riigihanked on edukalt läbi viidud, siis renoveerimistööd algavad lasteaias Kakuke juba 5-6 kuu pärast, aga lasteaia Punamütsike renoveerimistööde alguseks on planeeritud 2017. aasta lõpp," - kõneles Heli Adamovitš. Renoveerimistöid teostatakse programmi "Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine" raames, mille vedajaks on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Üritusel saavutati kokkulepe, et selliseid töökohtumisi ametiühinguga, kes esindab haridustöötajate huvisid, on vajalik läbi viia ka edaspidi, et arutleda erinevate küsimuste üle.

Meenutame, et 6. aprillil sõlmiti Narva linnavalitsuse ja ametiühingu MTÜ Narva Unity vahel kollektiivleping, mis kehtib 3 aastat.


Nelli Buinitskaja
Narva Linnakantselei avalike suhete nõunik
nelli.buinitskaja@narva.ee

Lisatud 30.08.2017, 14:57
Muudetud 30.08.2017, 15:55

eelmine järgmine