Narva linn


Haridusasutused saavad Innovest toetust taotleda arendusprojektide jaoks

Taotlusvoor "Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks" on avatud 28. septembrist 6. novembrini 2017.

Taotlusi on oodatud Innovesse esitama haridusasutused, kuid olemas peab olema haridusasutuse pidaja kirjalik nõusolek.

Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot ja maksimaalne toetussumma on 10 000 eurot projekti kohta.

Toetatakse kutseõppeasutustes, üldhariduskoolides ja koolieelsetes lasteasutustes läbiviidavaid erinevaid personali arendamise tegevusi, mis aitavad kaasa uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomisele. Selle tulemusel on koolimeeskonnad võtnud suurema rolli õppiva kooli põhimõtete juurutamisel ja õpetajad rakendavad igapäevases töös mitmekesiseid õpetamismeetodeid.

Taotlusvooru tutvustamiseks toimuvad huvilistele infopäevad 5. ja 6. oktoobril.

Lisaks antakse infopäevadel nõu Innove õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskuse hallatava tegevuse "Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks" raames toimuvate taotlusvoorude kohta.

Täpsem info taotlusvooru kohta ja infopäevadele registreerumine siit.


Sihtasutus Innove

Lisatud 27.09.2017, 17:05
Muudetud 27.09.2017, 17:29

eelmine järgmine