Narva linn


Sisekaitseakadeemia tutvustab Narvas ja Kohtla-Järvel sisejulgeoleku õppimisvõimalusi

Sellel nädalal ootab Sisekaitseakadeemia kooliõpilasi Kohtla-Järve Järve Vene gümnaasiumis ja Narva Soldino gümnaasiumis toimuvatele sisejulgeolekupäevadele. Noored tutvuvad läbi erinevate ülesannete lahendamise Sisekaitseakadeemias pakutavate õppimisvõimalustega.

Sisekaitseakadeemia nõunik, sisekaitseõppe koordinaator Priit Männik sõnas, et päeva eesmärk on tõsta noorte teadlikkust siseturvalisusest. "Sisekaitseõpe gümnaasiumis ja sisejulgeoleku päev ei kanna endas vaid akadeemiasse uute kadettide värbamist, vaid annab õpilastele teadmisi töötamisvõimalustest sisejulgeolekuasutustes," kinnitas Männik. Lisaks pakub julgeolekupäev võimalust tutvuda kohalike vabatahtlike päästjate ja abipolitseinike tegemistega.

"Isegi kui mõnda õpilast julgeolekualased perspektiivid ei huvita, siis saab ta päevalt oskusi, kuidas tunda ära võimalikke ohte ning kuidas aidata kriisisituatsioonis ennast ja teisi," julgustas Männik noori osalema.

Ida-Virumaa õpilased saavad kadettidelt ja oma ala ametnikelt ülevaate nii politsei, piirivalve, pääste, maksu- ja tolliameti kui ka vanglaameti tööst. Näiteks on võimalik lähemalt uurida politseitehnikat, piiri peal avastatud võltsitud dokumente, võtta sõrmejälgi ja proovida omal käel fotorobotit. Sel aastal on osalejate seas ka Maksu- ja Tolliameti nn rahakoerad, kes on spetsialiseerunud varjatult raha üle piiri toimetajate tabamisele. Demonstratsioonetenduse annavad ka politseikoerad.

Ühtlasi on kohal päästjad oma varustusega ning korraldatakse näidisesinemine. Lisaks viiakse õpilaste hulgas läbi vahva sisejulgeolekuteemaline võistluslik mäng.

• Ida-Virumaal Eesti tugevaim sisekaitseõpe

Sisejulgeolekupäeval tutvustatakse ka akadeemia eestvedamisel erinevates Eesti koolides valikainena toimuvat sisejulgeolekuõpet. Kolme gümnaasiumiaasta jooksul omandatakse teadmisi ja oskusi pääste ning politsei ja piirivalve tegevusvaldkonnas. Lisaks teoreetilisele õppele toimuvad igal kevadel erialalaagrid Sisekaitseakadeemia Väike-Maarja ja Paikuse õppebaasides.

Sisekaitseõpe toimub praegu tosinas gümnaasiumis üle Eesti, neist suurimad rühmad ja kõige rohkem osalevaid koole ongi Ida-Virumaalt. Narvas on sisekaitseõppesse kaasatud neli kooli (Soldino, Pähklimäe, Kesklinna ja Vanalinna Riigikool) ja Kohtla-Järvelt Vene gümnaasium.  Sel õppeaastal lisandus programmis osalevate koolide nimekirja Jõhvi Gümnaasium.

Sisekaitseakadeemia on Priit Männiku sõnul väga huvitatud Kirde-Eestis noorte kaasamisest. Ida-Virumaalt on pärit üle 15% Sisekaitseakadeemia õppurkonnast. Maakondlikus arvestuses ollakse selle näitajaga Harjumaa järel teisel kohal. Narvast õpib praegu Sisekaitseakadeemias 50 ja Kohtla-Järvelt 34 kadetti.

20. aprillil toimub sisejulgeolekupäev Narva Soldino gümnaasiumi territooriumil (aadressil: Tallinna mnt. 40, Narva) algusega kell 10:00.

19. aprillil toimub sisejulgeolekupäev Kohtla-Järve Järve Vene kooli territooriumil (aadressil: Järveküla tee 39, Kohtla-Järve) algusega kell 11:00.

Sisejulgeolekupäev kestab orienteeruvalt viis tundi.

Lisainfo:
Priit Männik
Sisekaitseakadeemia nõunik, sisekaitseõppe koordinaator
priit.mannik@sisekaitse.ee
Tiit Tamberg
Sisekaitseakadeemia kommunikatsioonispetsialist
tiit.tamberg@sisekaitse.ee

Lisatud 18.04.2017, 15:34
Muudetud 18.04.2017, 15:45

eelmine järgmine