Narva linn


Keskkonnaministeerium kutsub keskkonnakäppa püüdma

Keskkonnaministeerium kutsub kõiki haridusasutusi ja keskkonnahariduse organisatsioone osalema Keskkonnakäpa konkursil. Kandideerida saab 2.-29. aprillini. Kõik kandidaadid jõuavad ka žürii lauale, kust valitakse laureaadid. Lisaks žüriile saavad kõik inimesed valida oma lemmiku 7.-20. maini kestval rahvahääletusel.

„Keskkonnakäpa konkurss on keskkonnasõbraliku haridustegevuse tunnustamiseks algatatud konkurss. Konkursile sobivad esitamiseks kõik algatused, mis aitavad kujundada inimesi keskkonnasõbralikumaks ja –teadlikumaks ning mis muudavad meie ümbrust paremaks,“ tutvustas keskkonnaminister Siim Kiisler konkurssi. Oodatud on projektid, mis on uudsed, ressursisäästlikud ning avaldavad head mõju keskkonnale ja kasvatavad osalejate keskkonnateadlikkust.

Foto: Keskkonnaministeerium - www.envir.ee
Keskkonnaministeerium kutsub keskkonnakäppa püüdma

„Ma tean, et meil on Eestis palju tublisid lapsi ja õpilasi, kes koos oma juhendajatega on teinud igasuguseid põnevaid keskkonnaalaseid projekte. Samuti on meil mitmeid ühendusi, kes on oma tegevusega panustanud keskkonnateadlikkuse suurendamisse. Me soovime need tublid projektid tuua nüüd tunnustamiseks ka suurema avalikkuse ette, et kõik saaksid võimaluse nendega tutvuda ja miks mitte neist ka eeskuju võtta. Igal juhul on kõik keskkonnahariduse projektid kiiduväärt ja väärivad tähelepanu,“ ütles keskkonnaminister Kiisler.

Kokku on konkursil viis kandideerimise rühma: lasteaed, õpilasrühm/klass, õpetaja, kool ning keskkonnaharidust pakkuv organisatsioon. Kandideerida saab kategooriates Tubli tegutseja, Tark tarbija, Õnnelik õpe, Kogukonna kaasamine ja Innukas innovaator. Viimane on eriauhind, mis antakse tegevuste eest, mille käigus on leitud uudseid/leidlikke lahendusi keskkonnateemade käsitlemisel, olgu selleks põiming erinevate ainevaldkondade vahel, keskkonnasõbralikkust edendavad uuringud, vaatlused, leiutised, kampaaniad, koostöö lastevanemate ja ettevõtetega jms.

Kandidaate saab esitada 29. aprilli südaööni konkursi kodulehel asuva ankeedi kaudu. Keskkonnakäpa veebilehelt leiab lisainfot ka kandideerimistingimuste kohta.
Esita oma kandidatuur või soovita meile tublisid tegijaid oma kogukonnast!
Võitjad kuulutatakse välja juuni alguses toimuval pidulikul tänuüritusel.

2014. aastast korraldatavat konkurssi viis esimesel kahel aastal läbi Keskkonnaamet ning seda Euroopa sotsiaalfondi programmi „Keskkonnahariduse arendamine” toel. 2016. aastast korraldab konkurssi Keskkonnaministeerium. Nelja aastaga on konkursile esitatud keskmiselt 115 projekti aastas ning kokku on välja antud 103 tunnustust ehk keskkonnakäppa.

Lisainfo konkursi kohta: www.keskkonnakäpp.ee.


Keskkonnaministeerium

Lisatud 02.04.2018, 14:40
Muudetud 02.04.2018, 15:04

eelmine järgmine