Narva linn


Õpilased kutsuvad jalakäijaid üles tähelepanelikkusele

16.-23. septembrini markeerivad V-VI klasside õpilased Narvas, Tallinnas, Tartus ja Pärnus reguleerimata ülekäiguradadega piirnevatele kõnniteedele sõnumi PEATU, VAATA, VEENDU!

Maanteeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, kohalike omavalitsuste ning koolide koostöös läbiviidava projekti eesmärgiks on juhtida liiklejate tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele reguleerimata ülekäiguradadel. Liiklusõnnetuste statistika järgi on eelpool mainitud suurlinnades enim ohustatud riskigripiks just 8-14-aastased jalakäijad.

Sõnumi mahamärkimisele eelneb liiklusalane vestlus klassis ning ohtlike kohtade kaardistamine. Kokku osaleb 38 kooli ning projektiga on hõlmatud ligi 2000 õpilast. Aktsioon leiab aset üleeuroopalise liiklusohutusnädala raames.


Täpsem info:
Eve-Mai Valdna
Maanteeamet
Ennetustöö osakonna ekspert
Eve-mai.valdna@mnt.ee
Tel 5078232

Lisatud 15.09.2016, 14:26
Muudetud 15.09.2016, 21:26

eelmine järgmine