Narva linn


Huviharidusjuhtide pikaajaline koolitus- ja arenguprogramm VIVE

Kutsume osalema unikaalses koolitus- ja arenguprogrammis VIVE, mis on suunatud huvihariduses tegutsevatele juhtidele.

Programmi eesmärgiks on 14 õppepäeva jooksul toetada huvihariduse arengut luues huvikoolides tegutsevatele juhtidele võimalusi saada uusi teadmisi ja oskusi ning vahetada kogemusi keskendudes arengule kolmes vaates:
noorte areng, huvihariduse areng ja professionaalne eneseareng.

Osalema on oodatud huvikoolide juhid ja kõik töötajad, kes juhivad huivhariduse valdkondi, teemasid, töö- või õppekorraldust oma koolis või laiemalt.

Programm pakub osalejale:
• teadmisi noortest, noorte seisundist ühiskonnas, trendidest;
• teadmisi huviharidust mõjutavatest sammudest Eesti noortevaldkonnas, haridussüsteemis ja teistes poliitikavaldkondades;
• tuge huvikooli ja huviala arendamiseks käsitledes kvaliteeti ja tulemuslikkuse mõõtmist huvihariduses;
• rahvusvahelisi trende käsitlevaid arutelusid;
• praktilisi kogemusi erinevatest huvialavaldkondadest;
• koostööd ja kaasamist väärtustavaid meetodeid;
• head seltskonda ja loovat keskkonda.

Esmakordselt Eestis toimuv koolitus- ja arenguprogramm viiakse läbi vene keeles 2-päevaste moodulitena perioodil oktoober 2016 - aprill 2017. Koolitus toimub SA Noorteagentuuri toetusel ja osalejatele tasuta. Koolituse lõpetajatele väljastatakse Tartu Ülikooli tunnistus.

Programmi kandideerimise tähtaeg on 30.09.2016 (k.a).
Registreerimisvorm asub siin.
Kohtade arv on piiratud.

Koolitusprogramm viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 tegevuse "Noorsootöötajate koolituste arendamine" tegevuskava raames.


Lisainfo:
Maria Žuravljova
programmi koordinaator
maria.zuravljova@ut.ee

http://www.narva.ut.ee/et/uudised/huviharidusjuhtide-pikaajaline-koolitus-arenguprogramm-vive

Lisatud 20.09.2016, 13:46
Muudetud 20.09.2016, 14:23

eelmine järgmine