Narva linn


Loominguliste tööde konkurss

Narva Muuseum koostöös Venemaa riikliku religiooni ajaloo muuseumiga (Sankt-Peterburg, Venemaa), Vologda riikliku ajaloo-, arhitektuuri- ja kunstimuuseumi - looduskaitsealaga (Vologda, Venemaa) ja animatsioonistuudioga "Balti televisioon" kutsuvad osalema rahvusvahelises muuseumite haridusprojektis "Vaat kus ilmaime!", mis on pühendatud IME-le kui kultuurifenomenile.

Mis om ime? Miks iga inimene unistab imest vaatamata loodusseadusalastele teadmistele? Kas on kaasaeges maailmas kohti ime jaoks? Filosoofia seisukoha järgi on IME midagi enneolematut, teispoolset, vastuolulist asjade loomulikule käigule.

Projekt "Vaat kus ilmaime!" paneb osalejaid mõtlema ime fenomeni üle ning jäädvustama/väljendama oma vastuseid loomingulises vormis.

Peamine projekti väljund on laste loominguliste tööde näitus. Tööd võivad olla valmistatud erinevates tehnikates.

Pilt

Kõik tööd pannakse välja hääletamiseks virtuaalgaleriis koduleheküljel www.gmir.ru. Võitja selgub on-line hääletamise tulemusel.

Vastavalt konkurssi tulemustele autasustatakse osalejaid tunnistustega ja toetajate poolt väljapandud auhindadega.

Konkurssi tööd eksponeeritakse rahvusvahelisel näitusel Venemaal riikliku religiooni ajaloo muuseumis 2018. aasta kevadel ning ka nn partner-muuseumites.

Konkursi tööd peavad vastama järgmistele teemadele:
• "Kodukandi imed ja legendid" (imed linna või kodumaa ajaloos);
• "Maailmaimed" (imed maailma ajaloos);
• "Üks imeilus päev" (imed minu elus).

Valmis tööde hindamisel arvestatakse:
• tööde vastavust konkursi põhimõtetele;
• tööde vastavust teemale;
• autori originaalsust.

Töid võetakse vastu kuni 1. veebruarini 2018. aastal Narva linnuses kab. 207.

Info:
tel. 3599233, info@narvamuuseum.ee.

Lisatud 16.01.2018, 13:17
Muudetud 16.01.2018, 14:55

eelmine järgmine