Narva linn


Õpetajad arutlevad Narvas oma elukutse professionaalse identiteedi ja pädevuste üle

Kolmapäeval, 26. augustil 2015 korraldab Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Ülikooli Narva kolledžiga traditsioonilise, kuueteistkümnenda pedagoogilise konverentsi teemal "Õpetaja professionaalne identiteet ja tema pädevused". Konverents toimub TÜ Narva kolledžis ning osalema on registreerunud üle 350 haridustöötaja üle Eesti. Konverentsi lõpetab haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi sõnavõtt kooliaasta alguse puhul.

Pika traditsiooniga Narva pedagoogilise konverentsi eesmärk on haridusasutuste õpetajate ja juhtkonna kutsepedagoogiliste pädevuste arendamine ning hindamis- ja eneseanalüüsi oskuste ja kompetentside tõstmine läbi kogemuste vahetamise ja uute lähenemiste tutvustamise. Peamiselt on konverents suunatud vene õppekeelega koolide õpetajatele, kuid on viimastel aastatel kasvanud üle-Eestiliseks ning osalejaid on erinevatest Eestimaa koolidest.

„Väikeses riigis on oluline, et haridusaruteludesse on kaasatud kõik haridusinimesed, nende emakeelest sõltumata. Narva konverentsil esinetakse nii vene kui eesti keeles ning ikka neil teemadel, mis Eestis õpetajatele kõige põletavamad,“ rääkis konverentsi korraldajate nimel Katri Raik.

Selle konverentsi põhiteemaks on rahvusvahelise õpetajauuringu TALIS tulemused. TALIS-e eesmärk on hankida võtmetähtsusega andmeid õpetajate, õpetamise ja õpetajate rolli kohta õppeprotsessis nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Taaskord toob uuring Eesti kohta välja nii hea kui halva uudise – Eesti õpetajad on oma veendumustelt ja väärtushinnangutelt väga kaasaegsed ja edumeelsed, kuid kahjuks klassiruumis toimub pigem traditsioonile õpe. Oleme teel!

Ühepäevase konverentsi plenaaristungil saavad sõna Lauri Veski Sihtasutusest Innove, Irene Käosaar Haridus- ja teadusministeeriumist ja Kristina Kallas Narva kolledžist. Plenaaristungile järgneb töö kuues paralleelsektsioonis, kus arutletakse õpetaja pädevuste ja enesearendamise, õpetaja professionaalse identiteedi, koolieelse lasteasutuse õpetaja väljakutsete ja koolikiusamise teemadel, seda nii oma valdkonna spetsialistide kui ka ühiskonna arvamusliidritega. Sel aastal on konverentsil ka rahvusvaheline sektsioon, kus jagavad oma kogemusi Hollandi, Ameerika Ühendriikide ja Venemaa kolleegid.

Lisaks saab konverentsil tutvuda posterettekannete konkursile laekunud töödega teemadel „Kuidas muuta kooli- või lasteaiakeskkond eestikeelsemaks?“ ning „Kuidas tuua eesti meedia kooli või lasteaeda?“. Konkursile said posterettekande vormis oma nägemusi esitada kõik lasteaia-, põhikooli- ja gümnaasiumi õpetajad.

Konverents algab kell 11:00 avasõnadega, päeva lõpetav haridus- ja teadusministri sõnavõtt algab kell 16:45. Täpsema info ja ajakavaga on võimalik tutvuda siin.


Lisainfo:
Katri Raik
Konverentsi korraldamistoimkonna nimel
katri.raik@ut.ee / 5153394

Lisatud 25.08.2015, 12:11
Muudetud 25.08.2015, 12:55

eelmine järgmine