Narva linn


TÜ Narva kolledž kutsub täienduskoolituskursustele

2015. aasta sügissemestril pakutakse nii traditsioonilisi koolitusi pedagoogidele, kui ka koolitusi laiemale sihtrühmale: võõrkeeled, raamatupidamine ja finantsjuhtimine, suhtlemispsühholoogia, personalijuhtimine, arvutiõpetus, andmete statistiline analüüs, finantskirjaoskus ja investeerimine, noorsootöö ja sotsiaaltöö, ürituste ja vaba aja tegevuste planeerimine, spordikorraldus ja muud.

Koolituste kava on koostatud arvestades Ida-Virumaal asuvate organisatsioonide, ettevõtete ja asutuste koolitusvajadusi. Koolitusi viivad läbi nii TÜ Narva kolledži õppejõud ja külalislektorid. Täienduskoolituskursused toimuvad nii vene, kui ka eesti keeles. Koolituse läbinud saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.

Täiendav info pakutud koolituste kohta on kättesaadav lingil www.narva.ut.ee/et/taiendusope/taiendusoppijale.

Koolitusele saab registreeruda TÜ Narva kolledži veebilehel, e-maili või telefoni kaudu. Enamus koolitustele kehtib soodustus varasema registreerimise puhul, paljusid pedagoogilisi koolitusi pakutakse tasuta. Koolitustest on oodatud osa võtma kõik huvilised, koolitustel saavad osaleda ka Eesti Töötukassa kliendid.


Lisainfo:
Olga Tapner
Täienduskoolituse peaspetsialist
Tartu Ülikooli Narva kolledž
tel. 7401914
Olga.Tapner@ut.ee

Lisatud 01.09.2015, 13:06
Muudetud 01.09.2015, 13:24

eelmine järgmine