Narva linn


Rahvusvaheline üliõpilaste teaduskonverents

23.-25. aprillini toimub Tartu ülikooli Narva Kolledžis iga-aastane rahvusvaheline üliõpilaste teaduskonverents PPCY 2015. PPCY on Eesti üks pikima traditsiooniga üliõpilaskonverentse, mis tänavu toimub juba viieteistkümnendat korda. Konverentsil esinevad filoloogia, pedagoogika, avaliku sektori, ettevõtluse ja noorsootöö erialade üliõpilased, bakalaureuse astmest kuni doktorantuurini.

Selleaastasel PPCY üliõpilaskonverentsil osaleb 43 noort Venemaalt, Eestist, Rootsist ja Hiinast. Enim on osalejaid Venemaalt, mis on ka PPCY konverentsi eripära võrreldes teiste Eestis toimuvate üliõpilaskonverentsidega. Tartu Ülikooli Narva Kolledži üliõpilasi osaleb konverentsil seitse.

Konverentsil toimub kahe päeva jooksul, 23. ja 24. aprillil, kaks plenaarsessiooni ning kümme paralleelsessiooni, millest kuus on filoloogia, kaks pedagoogika ning kaks avaliku sektori, ettevõtluse ja noorsootöö teemadel. Konverentsi töökeelteks on inglise, vene ja eesti keel.

Konverentsi peamised teemavaldkonnad – filoloogia, pedagoogika, avalik sektor, ettevõtlus ja noorsootöö – vastavad Narva kolledžis õpetatavatele erialadele ning esialgu oligi konverentsi eesmärgiks pakkuda kolledži oma üliõpilastele konverentsil esinemise kogemust. Kuigi konverents on vahepeal kasvanud, on fookusteemad jäänud endiseks.

Konverentsil osalejad valitakse traditsiooniliselt välja juba talvel, konkursile esitatud teeside seast. Teese hindavad Narva kolledži õppejõud, vastavalt oma teemavaldkonnale. Igal aastal ilmub ka konverentsi teeside kogumik.

PPCY 2015 konverentsi korraldamist toetab Hasartmängumaksu nõukogu ning Tartu Ülikooli Narva Kolledž.


Täiendav informatsioon:
Inga Jaagus
TÜ Narva kolledži välissuhete spetsialist
inga.jaagus@ut.ee
7401922

Lisatud 21.04.2015, 13:59
Muudetud 21.04.2015, 15:12

eelmine järgmine