Narva linn


Austatud kooliõpilased ja tudengid!

30. mail 2015. aastal toimub Narvas arvamusfestival nimetusega "[Eel]arvamusefestival", pöördume teie poole sooviga teha meie festivali veelgi huvitavamaks. Tahame koguda arvamusi ja ka eelarvamusi Ida-Viru inimeste ning maakonna kohta.

Need võivad olla teie või teile teadaolevad arvamused ja eelarvamused, abiks esitame mõned küsimused:
• Kes on idavirulased?
• Mis suhted on Ida-Virumaal elavate rahvuste vahel?
• Kuidas te näete näiteks Narva või Jõhvi või Avinurme elanikke?
• Missugune on Ida-Virumaal haridus, tööstus või loodus?
• Millised kuulujutud on olemas Ida-Viru maakonna kohta?
• Kuidas näevad kohalikke inimesi teiste maakondade inimesed?
• Mis on Ida-Virumaa turism?

Te võite avaldada oma arvamust kirjalikult – luuletusena, lauluna või lühijutuna, aga see võib olla ka joonistus, foto või video.

Teie arvamus on meie jaoks väga huvitav – ootame neid põnevusega!

Palun edastage oma materjalid digitaalsel kujul kuni 28. maini 2015 e-posti aadressile healthy.narva@gmail.com.

Kui teil on küsimusi, siis helistage palun Jana Pavlenkovale tel +372 5208066.

Lisatud 14.05.2015, 08:33
Muudetud 14.05.2015, 10:15

eelmine järgmine