Narva linn


Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava tegevuskava 2016-2021 muudatuste avalik arutelu /täiendatud 26.01.2016/

On valminud Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava tegevuskava 2016-2021 muudatused.

Ajavahemikul 22. jaanuarist kuni 2. veebruarini 2016. aastal on kõigil võimalik tutvuda kavandatud muudatustega ning anda tagasisidet, väljendada oma mõtteid ja seisukohti, arvamusi, vastuväiteid.

Kirjalik tagasiside muudatuste kohta on oodatud kuni 2. veebruarini
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna postiaadressile Peetri plats 1, 20308 Narva
või
kultuuriosakonna e-posti aadressile kultuur@narva.ee

Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava tegevuskava 2016-2021 muudatused (*.docx fail) - 26.01.2016 lisatud parandatud fail

Lisatud 21.01.2016, 16:59
Muudetud 26.01.2016, 16:36

eelmine järgmine