Narva linn


Algasid täiendavad saksa keele kursused Narva koolide õpilastele

Goethe Instituudi soov ja huvi on Eestis igati kaasa aidata saksa keele õppimisele ja õpetamisele, samuti rahvusvahelisele kultuurialasele koostööle. Saksa keele valdkonnas tehakse koostööd koolidega kogu Eestis, saksa keele õpetajate ning haridusega seotud asutuste ja ametkondadega. Tegevuse ning projektide eesmärgiks on motiveerida õpilasi teiste võõrkeelte kõrval õppima ka saksa keelt ning sooritama keeleõpingute lõpus edukalt rahvusvaheliselt tunnustatud saksa keele eksameid (Goethe-Zertifikat tasemel А1, А2, В1 või В2).

Narvas õpetatakse mitmetes koolides, enamasti teise või kolmanda võõrkeelena saksa keelt. Siiski on palju huvitatud õpilasi, kes alustaksid saksa keele õppimisega varem või teeksid seda lisaks koolis tavapäraselt pakutavale tõhusamalt.

Sellest ajendatuna sündiski Narva linnavalitsuse kultuuriosakonna, Eesti Goethe Instituudi ja Tallinna Saksa Kultuuriinstituudi/Goethe Keskuse koostööprojekt, mille raames on 2018/19 õppeaastal kokku seitsme  Narva kooli (Kesklinna gümnaasiumi, Kreenholmi gümnaasiumi, 6.Kooli, Paju kooli, Pähklimäe gümnaasiumi, Soldino gümnaasiumi ja Keeltelütseumi) õpilastel võimalus koos õppida täiendavalt saksa keelt.

Kursused toimuvad Tallinna Saksa Kultuuriinstituudi/Goethe-Keskuse õpetaja Helena Kaasiku juhendamisel kolmes rühmas - kahes põhikoolirühmas 4.-5. klasside õpilastele (algajad) ning ühes gümnaasiumirühmas (edasijõudnud). Täname siinkohal Narva Kesklinna Gümnaasiumi, kes laupäeviti toimuvate tundide tarbeks oma uksed avab, samuti teisi projektis osalevaid koole. Osalevate õpilaste jaoks on kursused ning õppevahendid tasuta, kulud katab Goethe Instituut.


Goethe Instituut
Toom-Kuninga 11
15048 Tallinn
Tel. 6276968
helen.aedla@goethe.de

Lisatud 18.09.2018, 08:42
Muudetud 18.09.2018, 08:55

eelmine järgmine