Narva linn


Kutsume koostööle

Toetavad

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet koostöös Narva Sadam SA-ga ootab Narva elanikelt fotosid Narva sadama kohta temaatilise kalendri valmistamiseks. Kalender valmib projekti «Väikesadamad iga 30 miili kaugusel – elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas / 30 MIILI » raames. See on kalender, milles on fotod nii Narva linna sadama ja Narva jõe, kui ka tema ümbritsevad vaatamisväärsuste kohta. Kalendri tiraaž on ca 500 tk ja need peavad valmis saama selle suve lõpuks.

Kutsume üles nii professionaalseid fotograafe kui ka harrastajaid, et saata enda valitud fotod, millel on kujutatud Narva linna sadama ja Narva jõe vaated, ajaloolised objektid (linnus, bastionid, Pimeaed, promenaad jm) või jäädvustatud hetked Narva sadamas toimunud üritustest jms. Tehnilised nõudmised fotodele: mitte vähem kui 600 dpi , formaat "jpg" või  "png".

Kalendri valmistamiseks valitakse välja 12 fotot. Fotode kalendrisse trükkimisel tuuakse ära ka autori nimi. Osalemine projektis on tasuta. Väljavalitud fotode autorid saavad kingituseks valmis kalendri. Kalendri kasutusotstarve on peaasjalikult projekti partnerite poolne avalik levitamine ja oma koostööpartneritele kinkimine. Vabamüüki kalendrit ei lasta.

Palume saata fotod aadressile: antonnarvasadam@gmail.com hiljemalt 1.juuli 2018 märkega „KALENDER”. Lisainfo saamiseks saab pöörduda tel. +372 55900296. Palume kindlasti kirjutada autori ees- ja perekonnanimi ja kontakttelefon. Foto saatmisega autor kinnitab, et omab õigust saadetud fotole.

Projekti “30 MIILI“ peamine idee on Soome lahe idaosas hästi väljaarendatud Soome ja Eesti väikesadamate võrgustiku loomine. Projektis osaleb 11 partnerit – 5 Soomest ja 7 Eestist, lisaks 2 assotsieerunud partnerit. Projekti tegevused on suunatud turvalisuse tagamisele väikesadamates, sadamates osutatavate teenuste arendamisele, et luua soodsad tingimused ettevõtluse arenguks. Lisaks keskenduvad projekti partnerid turundustegevuste arendamisele, mis aitavad kaasa teadlikkuse tõstmisele piirkonna väikesadamate ning veeturistidele pakutatavate teenuste kohta. Kõik tegevused viiakse ellu pidades silmas sõbralikku ja kokkuhoidlikku suhtumist keskkonda.

Keskläänemere programm 2014-2020 rahastab piiriülese koostöö projekte Keskläänemere piirkonnas. Programmis osalevad Soome (sh. Åland), Eesti, Läti ja Rootsi.
Programm toetab 4 tegevusvaldkonda: konkurentsivõimeline majandus, ühiste ressursside jätkusuutlik kasutamine, piirkonna hea ühendatus, oskustepõhine ja sotsiaalselt kaasav piirkond.


Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Lisatud 18.06.2018, 08:01
Muudetud 18.06.2018, 08:41

eelmine järgmine