Narva linn


Mitmekeelsete koolide aastakonverentsi Narvas avab president Kersti Kaljulaid

Homme, 29. augustil kogunevad juba XIX korda Tartu Ülikooli Narva kolledžisse Eesti mitmekeelsete koolide õpetajad ja koolijuhid. Seekordse konverentsi peateemaks on koosõppimine.

Pedagoogilise konverentsi eesmärk on arutleda tänapäevase õppimise ja õpetamise käsitluste üle ning tutvuda Eesti ja teiste riikide arengusuundadega ning praktikatega selles vallas.

Spetsiifilisemalt vaadeldakse järgmisi teemasid:
- Koosõpe klassiruumis ja väljaspool: kuidas rakendada koosõpet ainetundides ning kuidas kaasata muuseume, raamatukogusid ja teisi kogukondlikke asutusi õppeprotsessi
- IT-oskuste kasutamine ja digipädevuste arendamine koosõppes: virtuaalsete meeskondade loomine ja virtuaalse koostöö oskus
- Lasteaedade mängutehnoloogiad koosõppes: sotsiaalsete ja koostööoskuste arendamine eelkoolieas
- Õuesõpe: mida ja kuidas õues koos õppida?
- Multikultuuriline ja mitmekeelne kool
- Sobiva keskkonna loomine vastastikuseks koosõppeks
- Välismaa kogemus: õpetajaks olemine on koosõpe

Konverentsi avab paneelettekannete sessioon, kus esineb Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, Tartu Ülikooli Narva kolledži direktor Kristina Kallas ning konverentsi peaesinejad Pille Slabina, Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskusest ja Gulmira Kozhamkulova Kasahstani Haridusprogrammide keskusest.

Konverents jätkub töötubadega, kus arutletakse koosõppe praktiliste rakenduste ja nüüdisaegse õpikäsituse teemade üle.

Konverentsil esitlevad koolidele oma koosõppe projekte ka ettevõtted ja asutused Eesti Energia AS, Fortaco Estonia OÜ, Narva Vesi, Swedbank, Eesti keele majad Tallinnas ja Narvas, Eesti Rahva Muuseum, Siseministeerium ja Tervise Arengu Instituut, Narva Keskraamatukogu, A. H. Tammsaare muuseumi Tallinna Kirjanduskeskus, Tallinna vene muuseum ja Narva Noorte Meremeeste Klubi.

Tegemist on suurima iga-aastase mitmekeelsete koolide õpetajatele suunatud konverentsiga, kus osaleb ligi 350 inimest. Konverentsi korraldab juba alates 2000. aastast Tartu Ülikooli Narva kolledž.

Info konverentsi kohta: www.narva.ut.ee/et/node/2393687.

Kontakt:
Tatjana Babanskaja
tatjana.babanskaja@ut.ee
tel 7401914

Lisatud 28.08.2018, 12:34
Muudetud 28.08.2018, 12:45

eelmine järgmine