Narva linn


Linnavara võõrandamine (A. Puškini tn 45-8, Rakvere tn 20B-17)

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja järgmiste asustamata eluruumide (korteriomandite) võõrandamise avalikul suulisel enampakkumisel:

Aadress

Aleksander Puškini tn 
45
,
korter 8

Rakvere tn
20B
,
korter 17

Tubade arv

1

1

Üldpind

33,1 m²

36,7 m²

Korrus

3/5

1/3

Alghind

1500,00 €

5406,92€

Mõtteline osa

331/24004

367/11657

Võlgnevus
seisuga
01.09.2019*

3420,88 €

227,39 €

Korteri ülevaatuse
aeg

17.10.2019
9:00-9:30

17.10.2019
9:45-10:15

Tagatisraha

150,00 €

540,69 €

FOTOD

FOTOD

* Tabelis näidatud võlgade summa ei ole lõplik (sellele lisanduvad korteriga seotud kulud 2019. aasta septembri ja oktoobri eest ning kuni korteri müügilepingu sõlmimise hetkeni, samuti osamaksu tasumise kulud).

Avalik suuline enampakkumine asustamata eluruumide võõrandamiseks viiakse läbi ühes voorus.

Enampakkumisest võivad võtta osa kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastav leping ning kellel ei ole keelatud osaleda enampakkumisel.

Lisatingimuseks asustamata eluruumi võõrandamisel avalikul suulisel enampakkumisel on ostja kohustus tasuda müügilepingu sõlmimise hetkel olemasolev eelmise üürniku üüritasu ja kõrvalkulude võlgnevus, samuti võlgnevus SA Narva Linnaelamu ees, mis on tekkinud majandusteenuste ja muude maksete tasumisel, mida osutatakse elamu, kus asub võõrandatav eluruum, haldaja vahendusel.

Asustamata eluruumid võõrandatakse avalikul enampakkumisel ilma eelneva remondita, sõltumata eluruumi ja selle sisseseade tehnilisest seisukorrast.

Müügilepingu notariaalse tõestamise ning kinnistusraamatus kande muutmise eest riigilõivu tasumisega seotud kulud kannab ostja.

Avalik suuline enampakkumine toimub 07. novembril 2019. aastal kell 10:00 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil: Peetri plats 3, Narva, 3. korrus, ruum 22, tuba 2).


Osalejate registreerimine enampakkumisele toimub samas kohas 07. novembril 2019. a kell 9:30 - 9:45.

Enampakkumise osavõtutasu (32 eurot, sh km 20%) ja tagatisraha (10% eluruumide võõrandamise alghinnast) iga võõrandatava objekti kohta tasutakse Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti arvele EE171010220258553221, AS SEB Pank.

Kehtestatud vormis osavõtuavaldusi võetakse vastu alates 14. oktoobrist kuni 04. novembrini 2019. a (kaasa arvatud) Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil: Peetri plats 3, Narva, 4. korrus, ruum 23, tuba 6.

Kaasas peavad olema isikut tõendav dokument, panga kinnitatud maksekorraldused ja muud nõutavad dokumendid.

Elektrooniline aadress digitaalselt allkirjastatud osavõtuavalduse ja nõutud dokumentide esitamiseks on linnamajandus@narva.ee.

Vastuvõtuaeg:
• Esmaspäev 9:00-12:00, 13:00–18:00;

• Teisipäev, kolmapäev, neljapäev 9:00-12:00, 13:00–17:00;

• Reede 9:00-12:00, 13:00–16:00.

Info telefonidel:
359 9157, 359 9142, 5665 0191
e-post: linnamajandus@narva.ee

Lisatud 11.10.2019, 07:47
Muudetud 11.10.2019, 10:25

eelmine järgmine