Narva linn


Narva muuseum esitleb Marina Kuvaitseva raamatuid vanausulistest

Narva linnuses esitleb 8. detsembril kell 16:00 oma raamatuid Peipsi-äärsete ja Piirissaare vanausuliste matusekommetest ja toidukultuurist Narva muuseumi teadur-folklorist Marina Kuvaitseva.

Raamatusse "Белая лестовка" on kogutud Eesti Peipsiveere ja Piirissaare elanike lood ja pärimused, mis autor kogus aastail 1999-2017 toimunud Narva muuseumi etnograafilistel ja folkloristlikel välitöödel Eestis elavate vanausuliste juurde. Raamat on jätkuks Eestis elavate vanausuliste kultuuripärandile (usuelu, kirjandus, keel, rahvaluule, köök) pühendatud monograafiatele ning käsitleb vanausuliste matusekombestikku ja talitusi minevikus ja tänapäeval.

Marina Kuvaitseva teine raamat "Katame laua. Vanausuliste toidud" kirjeldab vanausuliste lauakombeid nii argielus kui ka perekondlikel (ristimine, pulmad, matused) ja kalendripühadel (jõulud, lihavõtted), andes hea ülevaate nii vanausuliste lauakommetest 20. sajandil kui ka nende igapäevaelust üldiselt. Raamatu tarbeks tegi autor intervjuusid Mustvee, Raja, Kükita, Tiheda, Kallaste ja Varnja elanikega nende igapäevastest toiduga seotud kommetest ja toiduvalmistamise viisidest ning esimest korda ilmus see vene keeles „Застóлица“ nime all 2010. aastal, olles esimene vene vanausuliste toidukultuuri ja lauakombestikku käsitlev raamat, praegune eestikeelne väljaanne ilmub Marju Kõivupuu ja Igor Tõnuristi tõlkes.

08XII2017/ Narva muuseum, Marina Kuvaitseva

Marina Kuvaitseva teadustöid innustas kaante vahele panema Eesti Vanausuliste Koguduste Liidu ja Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusühingu esimees Pavel Varunin, kes on ka mõlema raamatu kujundaja ja illustratsioonide autor, järgides vanausuliste käsikirjade ja vanade trükiste ning puulõigete (vene lubokid) traditsiooni.

Raamatute väljaandmist toetas Kultuuriministeerium, Rahvakultuuri Keskus, Integratsiooni Sihtasutus.

Esitluspäeval saab osta raamatuid omahinnaga.

* Sissepääs on tasuta.

Info:
tel. 3599230, info@narvamuuseum.ee.

Narva muuseum
2017XII08/ Narva muuseum

Lisatud 04.12.2017, 15:54
Muudetud 04.12.2017, 16:14

eelmine järgmine