Narva linn


1. veebruaril sõlmiti leping Kulgu sadama territooriumi heakorrastamiseks

Toetajate logod

1. veebruaril 2021. aastal allkirjastas Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet töövõtulepingu Narva firmadega Vant AS ja Eesti ESM OÜ Kulgu sadama maa-ala heakorrastamiseks. Tööde tähtajaks on 10 kuud. Tööde maksumuseks on 322 560 eurot (koos käibemaksuga).

Ehitustööde käigus teostatakse Kulgu sadama piirkonnas umbes 6000 ruutmeetrise territooriumi heakorrastamine: rajatakse sõidu- ja kõnniteed, ehitatakse  parkla koos drenaazisüsteemiga, paigaldatakse tänavavalgustus (LED) ja videovalvesüsteem. Projekti tulemusel luuakse Kulgu sadama territooriumil kultuuri- ja spordiürituste läbiviimiseks vajalik infrastruktuur ja eeldused vabaaja klastri teenuste arenguks.

Tööd teostatakse projekti "Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks" raames. Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014–2020. Projekti eesmärgiks on Narva ja Slantsõ jõeäärsete territooriumide arendamine äri- ja külastuskeskkonna parandamiseks ning piiriäärsete alade muutmine ettevõtluse ja elu jaoks atraktiivseteks kohtadeks.

Projekti üheks prioriteediks on ettevõtluse ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete arenguks tingimuste loomine. Kulgu sadama alal tegevusvõimaluste ja huvide kaardistamiseks korraldab Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet lähiajal sihtrühmade küsitluse, mille alusel luuakse vabaaja klaster väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele uuel heakorrastatud territooriumil tegevuste planeerimiseks ja toetamiseks.

Projekti viivad ellu koostööpartnerid Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet ning Slantsõ rajooni munitsipaalühenduse administratsioon. Slantsõ linnas toimub vabaaja klastri arendamise eesmargil Pljussa jõeäärse ala parendamine.

Projekti abikõlblikute kulude summa moodustab kokku 500 773 eurot, sh partnerite omafinantseering on 50 077,30 eurot ning Eesti-Vene Programmi poolne toetus on 450 695,70 eurot (90%). Narva eelarve moodustab kokku 415 073 eurot, millest Programmi poolne toetus on 221 633 eurot, omafinantseerimine on 24 626 eurot ja Narva linna eelarvest saadud täiendav toetus on 168 814 eurot.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Lisainfo:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
areng@narva.ee

Lisatud 03.02.2021, 12:02
Muudetud 03.02.2021, 12:29

eelmine järgmine