Narva linn


Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimiseks sõlmiti 04.02.2021 hankeleping

Toetajate logod

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet sõlmis 04.02.2021 rahvusvahelise avatud hankemenetluse tulemusel töövõtulepingu ettevõttega AS Ehitustrust Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimiseks. Ehitustööde maksumuseks on 5 492 400 eurot (sh KM ja reservi summa). Omanikujärelevalvet hakkab teostama P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. Ehitusjuhtimise teenust osutab Ehitusagentuur OÜ ja autorijärelevalvet teostab põhiprojekti autor Zoroaster OÜ. Raekoja platsi autorijärelevalve teenust osutab KOKO Arhitektid OÜ.

Raekoja ja seda ümbritseva platsi rekonstrueerimistöödeks on planeeritud 22 kuud, mis algavad projekteerimistöödega ehk tööprojektide koostamisega, kestvusega 4 kuud.

Projekt on suunatud Narva Vanalinna, kui Narva linnapiirkonna olulisema alakasutatud ala, taaselavdamisele. Projektiga taastatakse Vanalinna linnaosa keskosa funktsioon. Projekti peamisteks tegevusteks on Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine ning kasutuselevõtt. Raekoja hoone on plaanitud kasutada linna esindushoonena ja turismi objektina. Koos Raekoja platsiga rekonstrueeritakse osaliselt tänavad Rüütli ja Suur (platsiga kokkupuutuvas osas). Lisaks on ette nähtud raekoja hoone fassaadi ja platsi välisvalgustuse rajamine.

Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimistööd on plaanis lõpetada hiljemalt 2022. a detsembri lõpuks.

Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimise ehitusprojekt on koostatud Zoroaster OÜ poolt (arhitekt Vladimir Orlov). Raekoja platsi projekteerimistööd olid kooskõlastatud arhitektuurkonkursi "Narva vanalinna südame arhitektuurivõistlus" ideekavandi võitja KOKO Arhitektid OÜ-ga.

Projekt "Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine" (nr 2014-2020.9.02.18-0019).
Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" kaudu (
Toetuse andmise tingimused meetmes "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng"), mille rakendusüksuseks on Riigi Tugiteenuste Keskus.
Projekti eelarve moodustab kokku kuni 7 193 118 eurot, sh meetme toetus kuni 4 938 117 eurot ning linna omafinantseering kuni 2 255 001 eurot. Programmi toetus moodustab kuni 85% abikõlblikest projekti kuludest. Abikõlblikud kulud on seotud avaliku funktsiooniga aga mitteabikõlblikud kulud administratiivfunktsiooniga (19% kogukuludest).

Rohkem infot projekti kohta:
http://narva.ee/ee/linnakodanikule/page:12330.

Lisainfo:
Polina Erikson
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti projektide teenistuse peaspetsialist (projektijuht)
Tel 3599046, 56886111 | E-post polina.erikson@narva.ee

Lisatud 04.02.2021, 15:13
Muudetud 04.02.2021, 15:42

eelmine järgmine