Narva linn


Narva koolides on veebruari esimesel nädalal kontaktõppel kuni 50% kooli õpilastest

Terviseameti soovitusel lubavad Narva munitsipaalkoolid ka veebruari esimesel õppenädalal kontaktõppele vaid kuni 50% kooli õpilastest. Põhjuseks on viiruse COVID-19 jätkuvalt suur levik Narva linnas.

Tuginedes ohuprognoosile soovitas Terviseamet Narva koolides lubada alates 1. veebruarist kontaktõppele korraga kuni 50% selles koolis käivatest õpilastest. Terviseameti soovitusest lähtuvalt korraldatakse ajavahemikul 01.-05.02.2021 õppetööd kontaktõppevormis 1.-4., 9. ja 12. klassides ning koolidirektori otsusel lubatakse koolimajja kontaktõppele ka õpilasi teistest klassidest tingimusel, et kontaktõppel viibib koolis korraga kuni 50% selle kooli õpilastest. Poole täituvuse piirang kehtib Narva munitsipaalkoolides kuni veebruari esimese õppenädala lõpuni. Piirangu pikendamise, tugevdamise või leevendamise vajadust vaadatakse üle järgmise nädala keskpaiku lähtuvalt Terviseameti andmetest, ohuprognoosist ja soovitustest.

Kõigil õpilastel, kes on vanemad kui 12 aastat, tuleb koolis kanda maski. Maskid tagab koolidele Narva linn.


Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
kultuur@narva.ee

Lisatud 28.01.2021, 12:02
Muudetud 28.01.2021, 12:15

eelmine järgmine