Narva linn


TEN-T transiitteede projekteerimis-ehitustööde teostamiseks sõlmiti 28.01.2021 hankeleping

Toetajate logod

Narva linn viib ellu investeeringuprojekti 2014-2020.10.01.16-0036 "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas", mille raames kavandatakse järgmiste tänavate rekonstrueerimine:
1. Paul Kerese väljak (ringristmik) ja sellega loogiliselt seotud teeühendused Tuleviku tänavaga, Peetri platsiga, Paul Kerese tänavaga, A. Puškini tänavaga ja Tallinna maanteega;
2. Paul Kerese tänav: tänavalõigud L1, L2, L3, L4, sh P. Kerese ja Kreenholmi tänava ristmik ja muud seotud ristumised kõrvaltänavatega;
3. Rahu tänav: tänavalõigud L1, L2, L3, sh Rahu tn viadukt ja viaduktialune ja muud seotud ristumised kõrvaltänavatega.

TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas - skeem

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet sõlmis 28.01.2021 hankelepingu ettevõttega AS YIT Eesti transiitteede projekteerimis-ehitustööde teostamiseks, sealhulgas tehnovõrkude ja tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks.

Ehitustööd algavad peale põhi- ja tööprojektide valmimist, eeldatavalt 2021. a sügisel.
Lepingu täitmise perioodiks on 26 kuud lepingu sõlmimise kuupäevast arvates.

Projekteerimis-ehitustööde kogumaksumuseks on 11 316 000 eurot km-ta (13 579 200 eurot km-ga).
Inseneri ja omanikujärelevalve teenuseid osutab ettevõte AS Infragate Eesti.

Investeeringuprojekti eesmärgiks on Narva transiitkoridori läbilaskvuse parandamine, luues mugavad ja ohutud tingimused transpordi ja jalakäijate liikumiseks ja aidates kaasa kogu Narva linna keskkonna seisundi parenemiseks.

Projekti eelarve moodustab kokku 13 864 046,65 eurot, millest toetus moodustab 8 976 398,87 eurot ja Narva linna omafinantseeringu suurus on 4 887 665,78 eurot.

Projekti 2014-2020.10.01.16-0036 "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" rahastatakse Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna "Jätkusuutlik transport" Ühtekuuluvusfondi meetmest "Üleriigiliste ja rahvusvaheliste ühenduste arendamine" ja Narva linna eelarvest.

Lisainfo:
Arina Tsetlina
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel 3599047
arina.tsetlina@narva.ee

Lisatud 28.01.2021, 16:12
Muudetud 28.01.2021, 16:34

eelmine järgmine