Narva linn


Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna konkurss peaspetsialisti töökohale

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond kuulutab välja konkursi

peaspetsialisti töökohale
tähtajalise lepinguga

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond on Narva linna ametisutus, mille vastutusalasse kuulub muu hulgas kultuurivaldkonnaga seotud ülesannete lahendamine.

Peaspetsialisti kandidaadile esitatavad nõuded:
- kõrgharidus, soovitavalt kultuurivaldkonnas;
- riigikeele oskus vähemalt C1-tasemel, vene keele oskus suhtlustasandil;
- eelnev ürituste korraldamise kogemus;
- arvuti kasutamisoskus tavakasutaja tasemel.

Peaspetsialisti peamised tööülesanded:
- kultuuriürituste planeerimine ja korraldamine;
- kultuuriinfo kogumine, süstematiseerimine ja avalikustamine;
- rahvuskultuuriseltside tegevuse koordineerimine ja nõustamine;
- koostöö tegemine teiste kultuuriorganisatsioonidega;
- töö iseloomust tulenevate muude kohustuste täitmine.

Kandidaadil esitada komisjonile järgmised dokumendid:
- sooviavaldus konkursil osalemise kohta;
- elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
- töökohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
- konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

Digitaalselt allkirjastatud sooviavalduse palume esitada 18. veebruariks 2021. a e-posti aadressile kultuur@narva.ee.

Lisainfo:
tel 3599121, e-post dmitri.vergun@narva.ee.

Lisatud 01.02.2021, 14:32
Muudetud 01.02.2021, 14:48

eelmine järgmine