Narva linn


Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti teade

22. jaanuaril toimus linnamajandusameti ja Ekovir OÜ esindajate vahel kohtumine, mis oli tingitud teravnenud olukorrast prügi väljaveoga ja laekuvate kaebustega. Kohtumisel osales ka abilinnapea Sergei Gorlatš.

Kohtumisel oli tõstatatud mitmekorteriliste elamute mure Narva linnas korraldatud jäätmeveoga: prügi väljaveo graafiku muutmine, massiline ja järsk prügikonteinerite nõudluse kasv, ruumipuudus (maa-ala) konteinerite paigaldamiseks. Ekovir OÜ esitas ülevaate probleemidest, millega see oli kokku puutunud elanike jäätmete vastutustundetu ja vale sorteerimise tõttu. Kohtumise osalejad jõudsid kokkuleppele, et tekkinud olukorra lahendamiseks on vaja ühist tegevusplaani.

Lepiti kokku, et 1 . veebruarist 2021. a on prügivedu Narva linnas korraldatud kaks korda nädalas (teisipäev ja reede).

Linnamajandusamet korraldab 5. veebruaril 2021. a tasuta võrguinfotunni teemal "Jäätmekäitlus Narva linnas". Infotunnis esinevad Ekovir OÜ ja linnamajandusameti esindajad.
Infotunnile saab registreerida, täites vormi aadressil: https://forms.gle/sJ4nKHPxMibWuXJc8. Täpsem teave toimumise aja kohta ja viite infotunnil osalemiseks edastatakse e-postiga üks päev enne üritust.

Seoses jäätmete (pakend, paber, klaastaara) vale sorteerimisega hakkab Ekovir OÜ 15. veebruarist rakendama trahvisanktsioone jäätmete sorteerimise nõudeid rikkunud korteriühistute suhtes.

Juhul, kui pakendi, papi ja paberi konteineris avastatakse segaolmejäätmed või muud jäätmed, mille kogumine eelmainitud jäätmeliigi konteinerisse on keelatud, siis alates 12. veebruarist 2021. a jätab Ekovir OÜ enesele õiguse nõuda lisateenuse (segajäätmete konteineri tühjendamine) eest tasu kehtiva hinnakirja (https://www.ekovir.ee/index.php/hinnakiri/) alusel sõltuvalt jäätmete mahust või jätta tühjendamata need pakendi, papi ja paberi jaoks ettenähtud konteinerid, milles on avastatud segaolmejäätmeid või teisi jäätmeid, mis ei ole ette nähtud antud jäätmeliigi konteineri jaoks.


Narva Linnavalituse Linnamajandusamet
linnamajandus@narva.ee

Lisatud 27.01.2021, 09:01
Muudetud 27.01.2021, 09:19

eelmine järgmine