Narva linn


EAS avas taas kriisitoetuste taotlemise

Alates 17. maist avas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) valitsuse otsusega kinnitatud kriisitoetuse taotlemise turismi- ja jaekaubandusettevõtetele. Vooru kogumaht on 44 miljonit eurot, millest 25 miljonit eurot eraldab riik turismisektorile ning 19 miljonit eurot jaekaubandussektorile. 

„Eesti ettevõtted on pikisilmi oodanud 44 miljoni suurust toetusmeetme avamist ning mul on hea meel, et pärast aktiivset suhtlus Euroopa Komisjoniga ja ka otse volinik Margrethe Vestageriga saime me kiirkorras riigiabiloa toetusmeetme avamiseks. Nüüd saame peatselt alustada taotlustega ja seejärel väljamaksetega, mis aitab ettevõtetel oma tulevikuplaanidega edasi liikuda,“ kommenteeris ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Toetusmeetme sihtgruppideks on majutusettevõtjad, spaad, veekeskused, toitlustusettevõtjad, reisiettevõtjad, nõupidamiste ja messide korraldajad, turismiteenuse pakkujad, sõitjate muud maismaavedu teostavad ettevõtjad ja jaekaubanduse ettevõtjad. Toetust saavad taotleda ka FIEd. Eesmärk on toetada raskustesse sattunud ettevõtjaid kriisist kiiremaks väljumiseks piirangute leevenemisel ja majanduse taastumisel. 

Tegemist on voorulise taotlemisega, mis tähendab, et taotlusi saab esitada kogu perioodi jooksul. Taotluse esitamise järjekord ei ole toetuse saamisel määrav, ehk selle toetuse puhul ei kehti „kes ees, see mees“ põhimõte ning kõik taotlused vaadatakse läbi. Kui tähtajaks esitatud nõuetele vastavate taotlustega taotletav kogusumma ületab meetme eelarvet, rahuldatakse toetused proportsionaalselt, ehk kui taotletav summa on eelarvest suurem, saavad kõik positiivse otsuse saanud taotlejad proportsionaalselt vähem toetust. Selleks, et toetus jõuaks võimalikult kiiresti ettevõtjateni, makstakse osa toetust välja kohe pärast positiivse otsuse tegemist ning ülejäänud siis, kui selgub lõplik toetuse suurus. 

Toetusmeetmed avatakse ja suletakse eri sihtgruppide lõikes eri aegadel:

Toetuse liikAvamise aeg (kell 9.00)Sulgemise aeg (kell 16.00)
Jaekaubanduse ettevõtja toetus (EMTAK koodiga jagu G 451, jagu 4532 , jagu 4540, jagu 4719, jagu 4726, jagu 474, jagu 475, jagu 476, jagu 477 või jagu 478, välja arvatud isikud, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga 4773, 4774, 47762, 47781 ja 4781)17.05.202126.05.2021
Majutusettevõtja ning spaa ja veekeskuse toetus18.05.202127.05.2021
Nõupidamiste ja messide korraldaja toetus18.05.202127.05.2021
Reisiettevõtja toetus18.05.202127.05.2021
Sõitjate muud maismaavedu teostava ettevõtja toetus18.05.202127.05.2021
Toitlustusettevõtja toetus18.05.202127.05.2021
Turismiteenuste pakkuja toetus18.05.202127.05.2021

See on turismisektori kriisiabi neljas voor. Kolme eelmise aasta jooksul laekus turismiärile üle 43,5 miljoni euro, mis läks enam kui 4500 ettevõtte toetuseks.

Lisainfo. Meetme täpsemad tingimused leiab EASi kodulehelt: COVID-19 mõjude leevendamise toetused - EAS (https://www.eas.ee/covid-19-toetused/) ja toetusmeetme määrusest: Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega – Riigi Teataja (https://www.riigiteataja.ee/akt/108052021002?leiaKehtiv

https://www.eas.ee/teenused/

Lisatud 20.05.2021, 09:31
Muudetud 20.05.2021, 09:41

eelmine järgmine