Narva linn


Kutsume üles tunnustama täiskasvanud õppijaid!

Kutsume üles kuni 30. maini esitama kandidaate    täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile. Kandidaate saab esitada neljas kategoorias - aasta õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ja aasta õppijasõbralik tööandja.

Ida-Viru  maakonna täiskasvanuhariduse koordinaatori Maire Merioja  sõnul annab konkurss võimaluse esile tõsta täiskasvanuid õppijaid, koolitajaid, õpitegusid ja õppimist väärtustavaid organisatsioone. Eelmisel aastal esitati Ida-Viru maakonnas  13 väärilist kandidaati. 

Kindlasti   on teie tutvusringkonnas mõni tubli õppija, keda esitada kandidaadiks või  väärib tunnustust mõni koolitaja, kelle koolitusest hiljuti näiteks veebis osa saite või vääriks tunnustust hoopis teie tööandja, kes on pakkunud enesetäiendamise võimalusi. Märgakem ja tunnustagem oma maakonna tublisid!

Lisaks soovime konkursiga tunnustada õpitegusid, mis aitavad inimestel saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Aasta õpiteo kategooriasse sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad tegevused.

Õppijasõbraliku tööandja kategoorias soovime esile tõsta neid organisatsioone ja asutusi, kus toetatakse süsteemselt töötajate arengut ja innustatakse õppima, luuakse tööpraktika võimalusi ning soodustatakse mitmekesist karjääri, sh oskuste kaasajastamist, investeeritakse töötajate ümberõppesse.

Kõigi maakonna kandidaatide seast selgitatakse välja maakonna esinumbrid, kes saavad tunnustatud maakonna tänusündmusel. Maakondlike  laureaatide seast teeb valiku üleriigiline komisjon. Aasta õppijat, koolitajat ja õpitegusid tunnustatakse 8. oktoobril toimuval täiskasvanuhariduse tänusündmuse.  Aasta õppijasõbralikku tööandjat tunnustatakse 14. oktoobril Eesti Tööandjate Keskliidu korraldatud tänusündmusel. 

Täiskasvanud õppija nädal toimub sellel aastal juba 24. korda.

Kandidaate saab esitada 30. maini 2021 www.andras.ee/tunnustamine

Tunnustamise ankeedid:

Lisainfo: Maire Merioja, tel 58004998, maire.merioja@harno.ee

Tunnustamine toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames. Konkursi korraldab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE  ja Eesti Külaliikumisega Kodukant.

Lisatud 20.05.2021, 11:33
Muudetud 20.05.2021, 11:47

eelmine järgmine