Narva linn


Väikeprojektide konkurss "Tervis 2019"

Narva Linna Sotsiaalabiamet kuulutab välja Narva linna lasteaedadele ja koolidele mõeldud väikeprojektide konkursi "Tervis 2019".

Tervisliku eluviisi moodustavad harjumused, mis kaitsevad ja tugevdavad organismi selleks, et ennetada haigusi ning süvendada inimeste vaimset ja füüsilist heaolutunnet.

Viimastel aastatel räägitakse üha enam täisväärtusliku toiduvaliku ja liikumise olulisusest, poeriiulitel on laienenud puu- ja köögiviljade sortiment, arvukalt on tekkinud erinevaid spordiklubisid ja liikumisvõimalusi. Tervislik eluviis hõlmab endas veel teisigi samaväärselt olulisi komponente, mille põhitõdede eiramisel kaob organismis tasakaal.

Kehaline aktiivsus normaliseerib vererõhku, vähendab „halva" ja suurendab „hea" kolesterooli taset, langetab tromboosiriski, samuti kehakaalu. Liikumine parandab ainevahetust, mis hoiab ära suhkruhaiguse tekke ning lisaks südamehaigustele saab regulaarse kehalise aktiivsusega langetada ka vähihaiguse riski. Tervisetreeninguks sobivad kõige paremini kepikõnd, sörkjooks, kiire kõnd, ujumine, jalgrattasõit, tantsimine, sõudmine, uisutamine ja rulluisutamine.

Konkursi eesmärgiks on laste, lapsevanemate, õpetajate ja lasteasutuste töötajate tervisliku eluviisi jälgimine ning kehalise aktiivsuse suurendamine igapäevaelus.

Tervistedendavate ürituste prioriteetideks on tervisliku eluviisi propageerimine, liikumisharrastamine ja laste ning täiskasvanute kehalise aktiivsuse suurendamine igapäevaelus.

Projektide sihtgrupiks on Narva linna lasteaialapsed, koolilapsed, nende vanemad, õpetajad, lasteasutuste personal. Konkursil saavad osaleda projektid, mille läbiviimise aeg on kuni 22.12.2019.

Taotletava summa ülempiir on kuni 450,00 eurot +10% kaasfinantseerimine.
Projekte saavad esitada juriidilised isikud: Narva linna lasteaiad, koolid.
Projektikonkursi rahast ei finantseerita uuringute ja küsitluste läbiviimist, põhivahendite soetamist või juriidilist abi.
Kaasfinantseerimine on vähemalt 10% projekti maksumusest.

Projekti lõpparuanne tuleb esitada hiljemalt 15 päeva möödumisel projekti lõpptähtajast koos ürituste piltidega mälupulgal või CD. On vajalik lisada: osalejate nimekiri, tegevuskava koos ürituste ajakavaga, infolehed, plakatid, info meedias, koolituse materjalide koopiad.

Projektitaotlusi ootame 20.09.2019-08.10.2019 kuni kella 13.00-ni elektrooniliselt aadressil linnaarst@narva.ee, märge "Tervis 2019".
Tähelepanu! Projekti saab esitada ainult e-posti teel.

Taotlemisel esitada järgmised dokumendid:
• vormikohane projektitaotlus koos projekti eelarvega
• kaasfinantseerijate kinnitused projekti eelarve kaasfinantseerimise ja selle mahu kohta
• projektijuhi CV

Esitatud taotlused peavad vastama projekti rahastustaotluse vormile.

- Projekti rahastustaotlus ja eelarve tabel
- Lõpparuanne
- Finantsaruanne

Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 15.10.2019.


Andrei Antonov
Narva linnaarst
tel 3569445
linnaarst@narva.ee

Lisatud 24.09.2019, 13:13
Muudetud 24.09.2019, 13:57

eelmine järgmine