Narva linn


Koolinoorte ideekonkurss "Mina suudan"

23. septembrist startis koolinoorte ideekonkurss "Mina suudan", mis ootab noortelt ideid, kuidas parandada noorte turvalisust, heaolu ja tervist kohalikus kogukonnas. Konkurssi korraldab Siseministeerium.

Koolinoorte ideekonkurss "Mina suudan"

"Tänapäeva noored hoolivad ühiskonna tervisest ning tahavad selle parandamisel võimalikult palju ise osaleda," sõnas rahvastikuminister Riina Solman. "Täiskasvanute ja riigi kohus on neid noori õpetada kogukonnas leiduvaid probleeme märkama ning neile ka lahendusi otsima. Esmakordselt läbiviidava projekti eesmärk on nii noorte endi innustamine kui ka õpetajatele sisendi andmine, kuidas kodanikuühiskonna ja -algatuse temaatikat tundides käsitleda, et ükski leidlik õpilane ei jääks ilma võimalusest ühiskonnas ise kaasa lüüa."

Solman kirjeldas, et lisaks ideedele annab konkurss võimaluse õpilasesindustele praktilise koostöökogemuse hindamiskomisjoni liikmete leidmiseks ja töö korraldamiseks. "On äärmiselt oluline kogukonna erinevate liikmete - õpilaste, õpetajate, kooli, kohaliku omavalitsuse, maakonna ja riigi - vahel sidet tugevdada, et meie ühiskond oleks terve, sidus ja terviklik," ütles Solman."

Konkursitööde esitamine toimub elektroonselt aadressil www.teeviit.ee/mina-suudan. Tööde esitamise tähtaeg on 14.10.2019.

Konkursitööde hindamine toimub kolmes astmes: kooli, maakondlik ja üleriigiline voor. Iga kool saab esitada kuni viis tööd maakondlikku vooru. Iga maakond aga kolm parimat tööd esitamiseks üleriiklikku hindamisvooru, kes valib välja viis kõige läbimõeldumat ja suurema kogukondliku mõjuga ideed. Parimate ideede esitajad saavad auhinnaks 1000 eurot, neid juhendanud õpetaja 300 eurot. Lisaks tunnustatakse kõige aktiivsemaid koole ja nende õpilasesindusi.

Auhinnad annab üle rahvastikuminister 25.11.2019 pidulikul kodanikupäeva tänuüritusel Tallinnas.


Siseministeerium

Lisatud 25.09.2019, 14:22
Muudetud 25.09.2019, 14:49

eelmine järgmine