Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval 21. jaanuaril 2021 kell 16.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.

Seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutega - avalike ürituste keeluga ning ka haiguste leviku tõkestamiseks eeldatavasti kuulutatakse 21.01.2021 istung kinniseks. Volikogu istungi ülekannet on võimalik avalikult vaadata volis.ee infosüsteemis.

Päevakord:
1. Narva linna arengudokumentide menetlemise kord. (ME029)
2. Narva linna arengukava aastani 2035 koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. (OE079)
3. Narva Linnavolikogu 20.09.2018 otsuse nr 50 “Projekti “Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine” muutmine. (OE080)
4. Narva Linnavolikogu esimehele hüvitise määramine. (OE004)
5. Narva linnavolikogu aseesimeestele hüvitise määramine. (OE005)


Tatjana Stolfat
Linnavolikogu esimees

Lisatud 15.01.2021, 16:24
Muudetud 15.01.2021, 16:57

eelmine järgmine