Narva linn


Narva linnas asuvate riigimaade müügi enampakkumised

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

11.02.2021. a kell 11:00 lõppeval elektroonilisel enampakkumisel on müügis alljärgnevad Narva linnas asuvad kinnisasjad, lisainfo vaatamiseks klõpsa maaüksuse nimetusel:

Ida-Viru maakond, Narva linn, Lavretsovi tänav 9a (51101:002:0118);
Ida-Viru maakond, Narva linn, Rahu tänav 1b (51106:001:0267);
Ida-Viru maakond, Narva linn, Rahu tänav 1c (51106:001:0266).

Pakkumisi saab esitada ainult elektrooniliselt riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil https://riigimaaoksjon.ee/ alates teate avaldamisest kuni 11.02.2021 kella 11:00-ni.
Elektrooniline enampakkumine on pikeneva lõpuga. Pakkumiste esitamine lõpeb 11.02.2021 kell 11:00 juhul, kui 15 minutit enne märgitud kellaaja saabumist ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist. Kui 15 minuti jooksul enne tähtaja saabumist laekub uus pakkumine, loetakse selle pakkumise laekumise hetk pikeneva lõpu perioodi uueks alguseks. Enampakkumine pikeneb 15 minuti võrra seni, kuni selle aja jooksul laekub uus pakkumine. Enampakkumine lõpeb siis, kui 15 minuti jooksul ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 2 kuu jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

Informatsiooni müüdavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva.

Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 6650781, 6750101, 6650679 ja 6750172.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtpäeva e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

Lisainfo.

Maa-amet

Lisatud 18.01.2021, 13:01
Muudetud 18.01.2021, 13:40

eelmine järgmine