Narva linn


Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond annab teada

Narva linn osaleb Tallinna Tehnikaülikooli programmis kohalike omavalitsuste noortevaldkonna andmeteadlikkuse ning seonduvate lahenduste arendamisel.

Tallinna Tehnikaülikool on orienteeritud innovatsioonile töötamaks välja ning pakkumaks ühiskonnale uuenduslikke lahendusi, mille loomiseks peab ülikool oluliseks koostööd nii era- kui avaliku sektori esindajatega.

Narva on liitunud TTÜ Infotehnoloogia teaduskonna Tarkvarateaduste instituudi koosloome üleskutsega, mille laiemaks eesmärgiks on noorsootöö korraldamise tõhustamine. Peale Narva on valimisse sattunud veel 7 Eesti kohta, sh Tartu, Muhu, Saaremaa, Setomaa, Tapa, Viimsi ja Saue. Esialgseks oodatavaks tulemiks on arendada omavalitsustele suunatud tööriista, mis võimaldab analüüsida ja kirjeldada andmete kasutamise loogikat, sh hinnata võimalusi noorte tegelikest vajadustest lähtuvate avalike teenuste pakkumiseks ning arendamiseks.

Programmis osalemine on kasulik ja vajalik selleks, et tagada järjepidev innovatsioon, kvaliteetne seire ning selle tulemuste põhjal teenuste ja toe kättesaadavus kõigile noortele. Üheks väljakutsevaks praktiliseks vajaduseks, mida tõestas Covid-19 pandeemia – ajakohase tervikliku ülevaate saavutamine (nt abivajaduse mahu väljaselgitamine, noorte „pildil hoidmine“).

Programm kestab 2021 maikuuni ja sisaldab töötubasid, intervjuusid, andmeanalüüse KOVide seas. Esimene koosloome töötuba on juba leidnud aset novembri lõpus virtuaalses formaadis TalTech Mektory eRiigi laboris. KOVidel oli võimalus jagada kogemusi, millised olemasolevad võimalused toetavad noorte arengut kohalikul tasandil ning millised on arendusvõimalused.

Täname Tallinna Tehnikaülikooli suurepärase koostöövõimaluse eest ning loodame, et saame üheskoos teha olulist sisendit noorsootöö edasiarendamiseks!

Narva Kultuuriosakond: TalTech logo

Anastassia Yakovleva
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
tel 3599259
anastassia.yakovleva@narva.ee

Lisatud 08.12.2020, 13:12
Muudetud 08.12.2020, 13:30

eelmine järgmine