Narva linn


Hea Narva linna elanik!

Narva on koostamas uut linna arengukava aastani 2035, et leppida laiapõhjaliselt kokku pikaajalises arenguvisioonis.

Soovime väga, et linnaelanikud avaldaksid arvamust, milliseks võiks Narva tulevikulugu kujuneda. Mille üle olete praegu uhked? Millisesse tegevusvaldkonda tuleks kõige rohkem investeerida? Palun rääkige kaasa!

Vastamine võtab aega 5-10 minutit. Vastuseid kasutatakse ainult üldistatud kujul ega seostata kellegi isikuga. Kuna salvestuvad üksnes lõpuni täidetud ankeedid, siis palume kõigil täita küsitlus lõpuni ning enne lehe sulgemist kindlasti vajutada nupule "Saada vastused!".

Palume küsimustele vastata hiljemalt 21. maiks:
www.surveymonkey.com/r/narva2035.

Ette tänades

Katri Raik
Narva linnapea

Lisatud 03.05.2021, 06:02
Muudetud 03.05.2021, 06:15

eelmine järgmine