Narva linn


Narva linnuses käivad läänehoovi põhjamüüri konserveerimis- ja restaureerimistööd

Narva linnuse läänehoovi põhjamüür on tellingutes, seal algasid ehitustööd, mille käigus põhjamüür konserveeritakse ja restaureeritakse. 23. novembril alanud ehitustööde käigus ... Loe edasi

Sagenenud on venekeelsed telefonikõned raha välja petmiseks

Viimastel nädalatel on järjest rohkem juhtumeid, kus vene keelt kõnelev helistaja esitleb end mõne panga klienditeenindajana ja püüab inimestelt raha välja petta. Tavaline tegutsemismuster on ... Loe edasi

Toimus Narva kriisikomisjoni erakorraline koosolek

Narva linnavalitsuse kriisikomisjon pidas 30. novembril erakorralise koosoleku, mis toimus Skype kaudu. Koosolekul arutati Narva linnavalitsuse ametiasutuste, SA Narva Haigla ning linna elutähtsate ... Loe edasi

Harjumaa ja Ida-Virumaa gümnaasiumites võib korraldada distantsõppe ajal hajutatult konsultatsioone

Täna allkirjastatud Terviseameti korraldus lubab Harjumaa ja Ida-Virumaa gümnaasiumites korraldada distantsõppe ajal väikestes rühmades ja hajutatult eksameid, olümpiaade, tugiteenuseid ning ... Loe edasi

Justiitsministeeriumil valmis infovoldik võlgnike õigustest täitemenetluses

Justiitsministeeriumil valmis infovoldik, kus on antud põhjalik ülevaade sellest, millised on võlgnike õigused täitemenetluses. Voldik on kättesaadav ministeeriumi kodulehel. "Kuna ... Loe edasi

Lühiülevaade Narva linna 2021. aasta eelarvest

Narva linna 2021. aasta eelarve eelnõus on kajastatud andmed arengudokumentides seatud eesmärkidest ja nende realiseerimisest ning on esitatud ülevaade eelarveaastateks kavandatavate ... Loe edasi

Omavalitsused saavad tulevikus ise valida auditeerimise viisi

Teisipäeval kogunenud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse eksperdikomisjon on seisukohal, et seaduses vajaksid reguleerimist omavalitsuste sisekontrolli ja riikliku järelevalve teemad. "Mis ... Loe edasi

Vandaalitsemine Rahu tn 38c asuval laste mänguväljakul

Alles hiljuti avati Narva linnas Rahu tänav 38c uus, kaasaegne ja multifunktsionaalne mänguväljak, kuid avamisest alates on mitu korda tulnud parandada mänguelemente ja piirdeaeda, mida on selle ... Loe edasi

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond annab teada

Koostöös Terviseametiga võeti vastu otsus viia alates 26. novembrist Narva linna munitsipaalomandis olevate koolide 4.-9. klassid üle kontaktõppele. Terviseamet on jälginud haigestumust Narvas ... Loe edasi

2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluste esitamine

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond ootab 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlusi. Toetust saavad taotleda Narva linna ametiasutuste hallatavad asutused, juriidilised isikud ja ... Loe edasi

Eelmised 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Järgmised