Narva linn


Läänemere reostuse vähendamiseks algab kaevuluukide märgistamise kampaania "Meri algab siit"

25. augustil saab alguse kampaania "Meri algab siit", mille eesmärk on Eesti jõgede, järvede ja eelkõige Läänemere tervise parandamine ning Eestimaa elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine. Kampaania käigus märgistatakse 15 Eesti linnas kokku ligi 1000 sademevee kaevuluuki, et teavitada inimesi sellest, millist ohtu endast kujutavad sademeveega Läänemerre sattunud sigaretikonid. Eestis satub igal aastal tänavale ja sealt kanalisatsiooni ligi miljard suitsukoni.

Suitsetajatele omane komme poetada suitsukonisid vihmavee äravoolu restkaevudesse toob endaga kaasa suure keskkonnariski, millest inimestel pole tihti aimugi. Läänemere üks suurimaid reostajaid on sigaretikonid. Valitseb valearusaam, et konisid ja muud setet puhastab veepuhastusjaam, kuid egelikkuses suubub suurem osa vihmaveest koos konidega otse lähimasse veekogusse. Lisaks plastikust filtrile, mis ei ole biolagunev, on suitsukonis peidus üle 40 ohtliku keemilise ühendi. Põhjus, miks konid merre satuvad, on kas puuduv sademevee kaevuluukide kogumiskamber või plastkiust sigaretikonide kiire lagunemine väikesteks osadeks, mis põhjustavad merebioloogiale suurt kahju.

Kampaania raames märgistatakse Eesti eri paigus sademevee kaevuluugid tekstiga "Meri algab siit". Lisaks tekstile märgitakse asfaldile visuaalne tähis reostamise keelamiseks ja siluett-viide kohalikele vee-elanikele (kaladele, hüljestele). Visuaalne tähis muudab probleemist arusaamise ja sellega suhestumise lihtsamaks. Teksti täpne sõnastus sõltub linnast ning linna lähedal asuvast veekogust. Eesmärk on suunata inimeste käitumisharjumusi ning luua seoseid enda ja “teiste” vahel, andes tulemuseks nii tervema ja mitmekesisema elukeskkonna kui ka puhtamad tänavad.

Sigaretikonid on ka globaalsete uuringute järgi üks mahukamaid reostajad ning seetõttu on ennetustöö ja inimeste käitumisharjumuste muutus hädavajalik. Sarnast kampaaniat on praktiseerinud mitmed Euroopa riigid ning elanike teadlikkus on seetõttu märgatavalt kasvanud ning reostus vähenenud.

Kampaaniat "Meri algab siit" toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Rohkem infot: www.merialgabsiit.ee.

Konireostuse vähendamiseks on nii Tallinnas kui Eestis kavas mitmeid tegevusi, aktsioon kulmineerub 19. septembril toimuval ülemaailmsel Maailmakoristuspäeval, mille fookuses on just suitsukonid. Loe lisaks www.maailmakoristus.ee.

Lisainfo:

Mart Normet
Eesti Maailmakoristuspäeva eestvedaja
www.maailmakoristus.ee

Andre Pichen
"Meri algab siit" projektijuht
www.merialgabsiit.ee

Lisatud 25.08.2020, 09:01
Muudetud 25.08.2020, 09:21

eelmine järgmine