Narva linn


Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond annab teada

Koostöös Terviseametiga võeti vastu otsus viia alates 26. novembrist Narva linna munitsipaalomandis olevate koolide 4.-9. klassid üle kontaktõppele.

Terviseamet on jälginud haigestumust Narvas ning II ja III kooliastme õpilaste hulgas on nakatumine veidi vähenenud. Terviseamet on arvamusel, et 4.-9. klasside õpilased saavad jätkata kontaktõppega alates 26.11.2020. Lapsed, kes Terviseameti otsusel peavad olema eneseisolatsioonis, jäävad koju määratud kuupäevani.

Kui õpilaste seas on neid, kelle vanemad ettevaatuse mõttes ei soovi last kooli saata, siis vanemal tuleb kooliga ühendust võtta ja teavitada juhtkonda, sel juhul kool leiab kompromissi ja korraldab kokkuleppel vanemaga ajutise distantsõppe.


Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
kultuur@narva.ee


Vaata veel:
Terviseameti 23.11.2020 korraldus nr 1.1-15/20/11 "Harju maakonna ja Ida-Viru maakonna üldhariduskoolide gümnaasiumiastme suhtes liikumisvabaduse piirangu kehtestamine"


Lisatud 25.11.2020, 16:52
Muudetud 26.11.2020, 10:43

eelmine järgmine