Narva linn


Toimus Narva kriisikomisjoni erakorraline koosolek

Narva linnavalitsuse kriisikomisjon pidas 30. novembril erakorralise koosoleku, mis toimus Skype kaudu.

Koosolekul arutati Narva linnavalitsuse ametiasutuste, SA Narva Haigla ning linna elutähtsate teenuste osutajate olukorda seoses koroonaviiruse levikuga. Narva linn on üks kõige suurema nakatanute suhtarvuga omavalitsus Eestis. 30. novembri seisuga oli Narvas 14 päeva suhtarv 100 000 elaniku kohta 850,96 /Eestis 335,75/.

SA Narva Haigla on keerulises olukorras ning korraldanud ümber oma tegevuse, avatud on kaks COVID-19 osakonda ja teinud muudatused plaanilistes tegevustes. Haigestunud on ka haigla enda personal. SA Narva Haigla on tihedas koostöös Lõuna meditsiinistaabiga ning Tartu Ülikooli Kliinikumi töötajad nõustavad Narva haigla arste ja töötajaid nii elektrooniliste kanalite kaudu, kui ka Narvas kohapeal.

Et saada viiruse levik linnas kontrolli alla, siis tegid SA Narva Haigla ja Terviseameti Ida regionaalosakonna esindajad ettepaneku pikendada huviringide ja spordikoolide distantsõpe perioodi ning Narva linna kultuuri- ja spordiasutused jätta suletuks kahe nädala võrra kuni olukorra paranemiseni.

Võttes aluseks 14 päeva suhtarvu 100 000 elaniku kohta ning tehtud ettepanekut otsustas Narva Linnavalitsuse kriisikomisjon pikendada huviringide ja spordikoolide distantsõpe perioodi ning jätta suletuks Narva linna kultuuri- ja spordiasutused kahe nädala võrra 13. detsembrini 2020.

Palume kõigil suhtuda tõsiselt tekkinud olukorda ning oma käitumisega vähendada viiruse levikut. Selleks on vaja teha väikeseid asju: vältida rahvarohkeid kohti /kui ei ole võimalik, siis katta suu ja nina maski või salliga/, hoida distantsi, pesta tihti käsi ja jälgida terviseameti teisi nõuandeid, mis aitavad viirusest hoiduda.

Narva Linnavalitsus
narvalv@narva.ee

Hoiame viiruse eemal plakat

Lisatud 30.11.2020, 18:22
Muudetud 01.12.2020, 09:51

eelmine järgmine