Narva linn


Narva linna siseste kergliiklusteede võrgustiku rajamisega seotud ehitustööd

Toetajate logod

18.-21.09.2018 toimuvad ehitustööd järgnevates piirkondades:

Rahu tänav (Äkkeküla osa):
ettevalmistustööd;
pinnasetööd;
tehnovõrkude paigaldamine.

Jõesuu tänav kuni linna piirini:
pinnasetööd ja tehnovõrkude paigaldamine – alates Jõesuu-Pilve tn ristmikust kuni Garnisoni kalmistuni;
äärekivide paigaldamine – Garnisoni kalmistu ees;
äärekivide paigaldamine – al Jõesuu tn 10 kuni Jõesuu-Pilve tn ristmikuni.

Vaivara ja Raudsilla tänavad:
pinnasetööd;
raudsilla tugimüüri ehitus.

Orase tänav – pinnasetööd.

Sadama tee – pinnasetööd.

Raja, Malmi, A. Puškini tn (hotell Narva ees):
ettevalmistustööd;
pinnasetööd;
tehnovõrkude paigaldamine;
äärekivide paigaldamine.

Joala tänav – pinnasetööd.

Seoses ehitustöödega palume kõiki liiklejaid olla tähelepanelikud ning jälgida ajutisi liiklusmärke.
Ajutise liikluskorralduse eest vastutav isik: Vladislav Krõmski (YIT Infra Eesti AS), tel. 5126736.

Ehitustöid teostab RTS Infraehitus OÜ ning Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS.

Nimetatud töid teostatakse projekti "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, I etapp" raames, mida rahastatakse meetmest "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" ja Narva linna eelarvest.

Aina Antson-Manjukevitš
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel 3599082
aina.antson@narva.ee

Lisatud 18.09.2018, 16:26
Muudetud 18.09.2018, 16:40

eelmine järgmine