Narva linn


Kirjalik enampakkumine linnavara üürile andmiseks (Linnuse tn 2)

SA Narva Linna Arendus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise linnavara üürile andmiseks:

Narvas Linnuse tänav 2 hoone 2. korrusel asuvad ruumid üldpindalaga 313,8 m² järgmistel tingimustel:

• Kasutusala - toitlustuskoht.
• Üürilepingu kehtivusaeg - 10 aastat.
• Üüritasu alghind - mitte vähem kui 1 650 eurot kuus (ilma käibemaksuta).
• Kõrvalkulude maksmine, mille hulka kuuluvad kommunaalteenused, maamaks, muud kõrvalkulud ja maksud.
• Üüritasu maksmise kord:
- Alates üürilepingu sõlmimise kuupäevast kuni 31.01.2020. a vabastatakse üürniku üüritasu maksmisest;
- Perioodil 01.02.2020. a - 29.02.2020. a on kohustatud üürnik maksma 20% üüritasu suurusest;
- Perioodil 01.03.2020. a - 30.04.2020. a on kohustatud üürnik maksma 50% üüritasu suurusest;
- Perioodil 01.05.2020. a - 30.06.2020. a on kohustatud üürnik maksma 75% üüritasu suurusest.
• Alates 01.07.2020. a on kohustatud üürnik igakuiselt maksma üüritasu täies ulatuses.
• Osavõtutasu - 165 eurot.
• Tagatisraha - 1 650 eurot.
Mitteeluruumide üürilepingu sõlmimine hiljemalt 01.01.2020. a.

Mitteeluruumide üürilepingu projekt on kuulutusele lisatud. Pakkumise esitamisega avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks kinnitab oferent, et ta on tutvunud üürilepingu sisu ja tingimustega ning juhul kui tema pakkumine tunnistatakse edukaks nõustub vastava Mitteeluruumide üürilepingu sõlmimisega nendel tingimustel.

Üürilepingu lisatingimused:
• lepingu tingimuste täitmiseks vajalike seadmete paigaldamine toitlustuskoha ruumidesse linnavara kasutaja kulul;
• linnavara tasuta kasutamine v.a. kommunaalkulud toitlustuskoha avamiseni, kuid mitte kauem kui 31.01.2020. a;
• kommunaalmaksete tasumine vastavalt tegelikule tarbimisele alates lepingu sõlmimisest;
• ruumide ja territooriumi hoolduskulude kompenseerimine (üldkasutuses ruumide koristus, prügivedu, territooriumi ja ruumide videovalve, hoone tehniline valve, tehnosüsteemide (ventilatsioon, vesi, kanalisatsioon, elekter) remont ja hooldus, muu hoolduskulud) alates lepingu sõlmimisest;
• toitlustuskoha disain peab vastama projektile "Narva Joaoru puhkeala ehitusprojekt. Põhiprojekti staadium. Sisearhitektuurne osa." Disaini võib muuta tellides hoone arhitektilt Kalle Vellevoog uue lahenduse. (Toitlustuskoha disaini alaste küsimuste tekkimise korral pöörduda arhitekti poole Kalle Vellevoog, tel 5067586);
• pakkujal peab olema vähemalt 3-aastane töökogemus toitlustuse valdkonnas;
• nõusolek pakutud Mitteeluruumide üürilepingu projektiga.

Avalikul enampakkumisel saavad osaleda füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud, kellel ei ole võlgu Narva linna ning Maksu- ja Tolliameti ees.

Enampakkumine toimub 27.11.2019.a kell 14:00 Joaoru Rannahoone konverentsisaalis aadressil Linnuse tänav 2, Narva.

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada SA Narva Linna Arendus sekretärile asukohaga Linnuse tänav 2 (II korrus), 20308 Narva, kuni 26.11.2019 kella 16.00-ni kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult vara aadressi.
Pakkumisi saab esitada tööpäevadel kell 9:00-12:00 ja kell 14:00-16:00.

Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
1. Juriidilisel isikul - registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia, samuti esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
2. Füüsilisest isikust ettevõtjal registreeritud äriregistris - registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia ning esindamise puhul esindusõigust tõendav notariaalses vormis volikiri ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
3. Linnavara kasutusala;
4. Sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa eurodes (ilma käibemaksuta), mis esitatakse eraldi kinnises ümbrikus;
5. Kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega ja esitatud Mitteeluruumide üürilepingu projektiga;
6. Kinnitus Narva linna ning Maksu-ja Tolliameti ees võlgnevuse puudumise kohta;
7. Maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
8. Arvelduskonto number, omaniku ja panga nimi kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma SA Narva Linna Arendus a/a nr EE432200221049605368, AS SEB Pank, hiljemalt 26.11. 2019. a kell 17:00.

Enampakkumise võitjale arvestatakse tasutud tagatisraha üüritasu hulka. Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha 15 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist SA Narva Linna Arendus nõukogu poolt.
Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks.
Osavõtutasu ei tagastata.

Küsimuste tekkimise korral ning ruumide ülevaatamise aja kokkuleppemiseks palume pöörduda Rannahoone Linnuse tänav 2 haldusjuhi Anatoli Ivanovi poole tel 53854113 või Sofja Homjakova poole tel 56607779.

Lisatud 05.11.2019, 10:19
Muudetud 06.11.2019, 12:39

eelmine järgmine