Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub kolmapäeval 30. detsembril 2020 kell 16.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.

Seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutega - avalike ürituste keeluga ning ka haiguste leviku tõkestamiseks eeldatavasti kuulutatakse 30.12.2020 istung kinniseks.

Volikogu istungi ülekannet on võimalik avalikult vaadata volis.ee infosüsteemis https://www.volis.ee/gvolis/avalik/istungid/53107?kid=13730.


Päevakord:
1. Narva noorsootöö arengukava 2021-2026 kinnitamine (ME026). Arengukava.
2. Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine (OE078).
3. Koolitoetuse maksmise kord Narva linnas (ME024).
4. „Digitaalse Tursimiinfokeskuse loomine“ projekti oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine (OE074).
5. Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 „Projekti „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine (OE075).
6. Narva linnapea valimine (OE068).
7. Narva Linnavolikogu esimehe valimine (OE069).
8. Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu aseesimehele Larissa Oleninale (OE076).
9. Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu aseesimehele Jelena Pahhomovale (OE077).


Larissa Olenina
Linnavolikogu aseesimees

Lisatud 29.12.2020, 13:33
Muudetud 30.12.2020, 16:48

eelmine järgmine