Narva linn


Ümarlaud "Gastronoomiline turism Narva ja Ivangorodi promenaadidel"

10. detsembril 2020 toimus veebikonverentsi keskkonnas ümarlauad Eesti ja Vene ettevõtjate osalusel teemal "Gastronoomiline turism Narva ja Ivangorodi promenaadidel".

Toetajad

Ümarlauad oli korraldatud piiriülese koostöö projekti ER4 "Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp" raames ning jätkab ümarlaudade sarja, millest esimene korraldati oktoobris 2019 ja teine oktoobris 2020.

Esimesel ümarlaual, mis oli korraldatud üle aasta tagasi 11.10.2019, ettevõtjad ning sihtrühmad arutasid ettevõtluse arendamisega seotud probleeme promenaadidel ja piirialal üldiselt. Mitmeid nimetatud probleemidest juba lahendatakse käesoleval ajal. Näiteks arendatakse turismi navigatsioonisüsteemi Narvas ja luuakse uusi tõmbepunkte promenaadil.

Teisel ümarlaual 11.10.2019 Narva ja Ivangorodi osalejad töötasid paralleelselt ja peale probleemide nimekirja lisamist, otsisid ka võimalusi ja parimaid arengusuundasid ettevõtluse arendamiseks mõlemate linnade promenaadidel. Olid pakutud päris huvitavad ideed. Näiteks, ripptee või funikulööri rajamine üle jõe ja promenaadi, tasuta giidiga õhtutuuride korraldamine, et turistid jääksid ka ööbimiseks, valguse festivali korraldamine Narva jõe mõlemal kaldal ning kämpingu parkimisala ehitamine promenaadi alal. Räägiti ka gastronoomilise suuna arendamisest.

Kolmas ümarlaud korraldatud 10. detsembril oli temaatiline ja toimus veebikonverentsi keskkonnas. Ümarlauas osalesid kokku 44 inimest: ettevõtted, projekti partnerid, programmi esindaja ja muud huvitatud isikud Venemaa ja Eesti poolt.

Ümarlauale oli kutsutud gastronoomia turismi arendamise ekspert Venemaalt Artjom Zeltov, kes on ka selle teema loengute autor ja konsultant. Ekspert rääkis kohalike brändide arendamise erisustest, piirkonna eripära vajadusest kohaliku toidu kujul ja valiku pakkumisest turistidele. Ta märkas ka toidufestivalide tähtsust, mille raames saab kaasata kohalikete restoranide omanikke ja kokasid oma toidu esitamiseks laiale publikule. Narva poolt oli esitatud "Narva Maitsed" toidulaada korraldamise kogemus promenaadil alal.

10XII2020: Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti foto

Eksperdi esinemise ja osalejate arutelu tulemuseks oli kokkuvõtte, et arendatud turismiinfrastruktuur ja sündmuste programm, mis hõlmab mõlemaid linnasid, niisama kui sündmuste regulaarsus soodustab piiriülese piirkonna tuntud brändi loomist ja rohkem turiste kaasamist. Hästi arenenud toidutoodete bränd on tuntud ka piirkonna väljaspool ning on turismikogemuse tähtis osa. Sellist brändi saab kasutada ja suveniiriks, mida turistida ostavad kaasa ja tutvustavad oma sõpradele ja tuttavatele.

Järgmisel aastal planeeritakse korraldada veel vähemalt kaks ümarlauda, et arutada tingimuste loomise võimalust väikese ja keskmise suurusega ettevõtete teenuste realiseerimiseks ja laiendamiseks ning ettevõtjate osalust promenaadidel korraldatud üritustel.

Projekti eesmärgiks on Narva ja Ivangorodi ajalooliste kaldapealsete promenaadide väljaehitamine, muutes piirilinnade jõeäärseid alasid atraktiivseks linnaruumiks, mis tõstavad Narva ja Ivangorodi linna elu-, puhke- ja külastuskeskkonna kvaliteeti ja konkurentsivõimet.

Projekti kaasrahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014–2020. Projekti kogumaksumus on 5 290 443,31 eurot, nendest partnerite omafinantseering 539 322,56 eurot ning programmi toetus 4 751 120,75 eurot. Projekt kestab kolm aastat (juuli 2019 - juuni 2022). Täiendav info projektist on leitav http://www.forttour.net/1-promenades_rus.html.
Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Lisainfo:
Olga Smirnova
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel 3599275
olga.smirnova@narva.ee

Lisatud 22.12.2020, 10:13
Muudetud 22.12.2020, 10:41

eelmine järgmine