Narva linn


Märka ja teata vägivallast!

Seoses saabuvate pühadega võib suureneda ka koduseinte vahel toimuv vägivald. Märkamine ja hoolimine on väga tähtsad. Palume, et kui kuuled või näed, et naabrite juures võib keegi olla ohus või vajada abi, siis anna sellest kindlasti teada. Meie kõigi panus on oluline ja võib päästa kellegi elu.

♦ Kui kellegi elu või tervis on ohus, helista viivitamatult 112;
♦ Kui on kahtlus lapse abivajadusele, siis helista
ööpäevaringsele lasteabitelefonile 11611;
♦ Esmast kriisinõustamist pakub ööpäevaringselt tasuta
ohvriabi kriisitelefon 116006;
Naiste tugikeskused ja seksuaalvägivalla kriisiabikeskused on abivajajatele avatud ööpäevaringselt.

Taustaks:
Naabrid teavitavad politseid lähisuhtevägivalla (LSV) puhul 8% juhtudest – arvestades, et paljud inimesed on pühade ajal kodus, siis naabrite märkamine on väga oluline.

2020. aasta (andmed 17. detsembri seisuga):
• Lähisuhtevägivallast politseile teadaandmine jäi eelmise aastaga samale tasemele, ehk politseile tehakse keskmiselt 30 LSV väljakutset ööpäevas, pühade ajal väljakutsete arv kahekordistub.
• Raskeid lähisuhtevägivalla kuritegusid registreeriti eelmise aasta sama ajaga võrreldes 10 juhtumit rohkem (2019 – 31; 2020 – 41).
• Oma lähedase käe läbi on elu kaotanud 13 inimest (2019. aastal kokku 5).

Kolmandikul juhtudest on lähisuhtevägivalla pealtnägijaks või ohvriks laps.
Sageli on vägivallatseja joobes.


Politsei- ja Piirivalveamet

Lisatud 22.12.2020, 15:15
Muudetud 22.12.2020, 15:36

eelmine järgmine