Narva linn


30. detsembril algav rahvaloenduse peaproov puudutab Narvas 70 eluruumi elanikke

Statistikaamet alustab kuu aega vältava rahva ja eluruumide loenduse testküsitlusega, millega kontrollitakse valmisolekut suureks loenduseks. Rahvaloenduse peaproovi kaasatakse Narva linnas 11 maja elanikud, nendest üks on 60 korteriga elamu ja 10 eramut, kokku hinnanguliselt 70 leibkonda. Üle Eesti on kaasatud testloendusesse umbes 2000 inimest.

Statistikaameti peadirektori Mart Mägi sõnul saavad kutse testküsitluses osaleda kaheksas maakonnas elavad inimesed. „Testküsitluseks oleme valinud üle Eesti võimalikult erinevad piirkonnad ja elamutüübid. Valimis on kortermaju, ridaelamuid, eramuid, aga ka suvilaid ja üks hooldekodu. 30. detsembril saadame kõikidele neile postkasti kolmes keeles teavituskirja ja kui rahvastikuregistris on olemas e-posti aadress, siis ka personaalse e-kirja,“ ütles Mägi.

Testküsitlus toimub kahes osas: e-loendus (30. detsember 2020–15. jaanuar 2021) ja küsitlusloendus (20.–31. jaanuar 2021), kus küsitlejad helistavad neile, kes e-loendusel ei osalenud või täitsid ankeedi puudulikult. Testküsitlusele saavad statistikaameti elektroonilises keskkonnas eSTAT (estat.stat.ee) alates 30. detsembrist kell 00.00 vastata kõik teavituse saanud inimesed. Mart Mägi sõnul on statistikaametil ootus, et e-riigile kohaselt vastab vähemalt 70% osalejatest küsimustele veebis. “Mõistame, et kõigil seda võimalust ei ole ja nendega võtame ühendust telefoni teel, sest kodukülastusi soovime praegusel pandeemia perioodil võimalusel vältida,” märkis Mägi.

Suurema osa rahva ja eluruumide loenduse jaoks vajalikest andmetest saab statistikaamet riiklikest registritest. Inimestel tuleb vastata vaid vähestele küsimustele, millele ühestki registrist vastuseid ei saa. Nii testküsitlusel kui ka pärisloendusel küsitakse inimestelt võõrkeelte ja murrete oskuse, usu ning terviseprobleemidest tingitud piirangute kohta. Registriandmete kasutamine säästab oluliselt inimeste aega, e-küsimustiku saab ühe inimese kohta ära täita vähem kui kümne minutiga. Igal täisealisel tuleb vastata enda eest ise, alaealiste leibkonnaliikmete kohta saavad vastused anda samal aadressil elavad vanemad.

„Testküsitlus on oluline eeldus 2021. aasta rahva ja eluruumide loenduse õnnestumiseks. Igal testküsitlusel osaleval inimesel on võimalus anda statistikaametile tagasisidet, mis aitab meil loendusprotsessi enne põhiloendust täiustada. Peamine eesmärk on kontrollida, kuidas töötavad erinevad küsitlusmeetodid ja isikute teavitamine, kuidas inimesed ankeedist aru saavad ning kuidas toimib tehnoloogia,“ kinnitas Mägi.

Kõik rahva ja eluruumide loenduse testküsitluse käigus kogutud andmed on kaitstud statistilise konfidentsiaalsuse põhimõtete järgimise ja isikuandmete kaitse nõuete rakendamisega.

Statistikaameti selgitav joonis

Statistikaamet

Lisatud 29.12.2020, 12:52
Muudetud 29.12.2020, 15:27

eelmine järgmine