Narva linn


Riik rahastab uudseid ideid Ida-Viru ettevõtluse mitmekesistamiseks

Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avavad 19. aprillil Ida-Viru maakonna ettevõtluse ning inimeste tööalaste oskuste mitmekesistamise toetuse taotlusvooru. Projektitaotlusi oodatakse organisatsioonidelt, kelle tegevus on seotud Ida-Virumaa ettevõtluse või inimeste tööoskuste arendamisega. Toetusmeetmega soovib riik anda tõuke ettevõtluse ja töövõimaluste arendamisele Ida-Virumaal ja laiendada piirkonna elanike tegevusalade valikut.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on selle aasta taotlusvooru fookuses teemad, mis samaaegselt aitaksid Ida-Viru organisatsioonidel valmistuda Õiglase Ülemineku Fondi teemade rakendamiseks. "Selle aasta taotlusvoorus pöörame rohkem tähelepanu nendele projekte, mis aitavad kaasa maakonnas rohe- ja digipöördele ning naiste ettevõtluse ning oskuste arengule," selgitas Aab. "Muus osas on toetusmeetme eesmärgid samad, mis möödunud aastal – aidata kaasa tegevustele, mis soodustavad kõrgema lisandväärtusega ettevõtluse arengut Ida-Viru maakonnas," lisas ta.

Toetusmeede on loodud selleks, et laiapõhjaliselt mitmekesistada Ida-Virumaa ettevõtluskeskkonda. Toetust saavad seetõttu taotleda mitte üksikud ettevõtjad, vaid kasumit mitte taotlevad organisatsioonid ja võrgustikud ehk sihtasutused, mittetulundusühingud või avalik-õiguslikud organisatsioonid.

"Möödunud aastal oli meil suur hea meel toetada väga lennukaid idavirulaste ideid, näiteks sel aastal avatavat Jõhvi tehnoloogiakooli," rääkis Riigi Tugiteenuste Keskuse elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juht Lauri Alver. "Loodame sel aastal näha vähemalt sama säravaid projektitaotlusi, mis loovad piirkonda uusi töövõimalusi ja aitavad kaasa noorte püsimajäämisele piirkonda," ütles Alver.

Taotlejad saavad toetust küsida 10 000 kuni 200 000 euro ulatuses oma tegevuste arendamiseks või 40 000 kuni 610 000 euro ulatuses põhivarainvesteeringute tegemiseks. Toetust rahastatakse Rahandusministeeriumi Ida-Virumaa programmist.

Taotlusi saab esitada 19. aprillist juunist kuni 31. maini. Loe taotlemisest lähemalt Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

Infopäev taotlemisest huvitatuile toimub veebiseminarina 29. aprillil kell 13.00.
Infopäevale registreerimine:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZElc-mtrDkiHNP2j8Y9zsZyKyxe2sqxS62A.


Mattias Jõesaar
Riigi Tugiteenuste Keskuse kommunikatsioonispetsialist

Lisatud 19.04.2021, 13:48
Muudetud 19.04.2021, 13:55

eelmine järgmine