Narva linn


Arenduse ja ökonoomika ameti küsitlus

Toetajate logod

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet kutsub ettevõtjaid osalema küsitluses, mille eesmärgiks on Kulgu sadama territooriumil väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamise võimaluste väljaselgitamine.

Küsitlust korraldatakse projekti ER53 “Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks / Narva-Slantsy Leisure Cluster” raames. Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014–2020. Projekti eesmärgiks on Narva ja Slantsõ jõeäärsete territooriumide arendamine äri- ja külastuskeskkonna parandamiseks ning piiriäärsete alade muutmine ettevõtluse ja elu jaoks atraktiivseteks kohtadeks.

1.veebruaril 2021 allkirjastas Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet töövõtulepingu Kulgu sadama ala heakorrastamiseks. Ehitustööde käigus rajatakse sõidu- ja kõnniteed, ehitatakse parkla koos drenaazisüsteemiga, paigaldatakse tänavavalgustus (LED) ja videovalvesüsteem.

Kulgu sadama alal tegevuse suhtes väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamise võimaluste ja huvide väljaselgitamiseks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet korraldab sihtrühma küsitlust. Küsitluse tulemuste ja järelduste põhjal luuakse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete vabaaja klaster, mis hakkab korraldama ja toetama nende tegevust uuel heakorrastatud alal.

Palume täita küsimustik:
https://forms.gle/rrizVN8jhtR7jLcRA.

Kui soovite küsimustikku saada e-posti teel või paberkandjal, pöörduge palun ettevõtluse spetsialisti poole - Viktoria Kaju, tel. 3599083, viktoria.kaju@narva.ee.

Küsimustik sisaldab 16 küsimust, selle täitmine võtab aega umbes 15 minutit. Aktiivseid ja huvitatud vastajaid kutsutakse osalema ümarlaudades  teema edasiseks arutamiseks. Ümarlauad toimuvad eeldatavasti juunis ja oktoobris 2021.

Osale aktiivselt uuringus! Kõigi vastanute vahel loositakse välja auhinnad.

Projekti viivad ühiselt ellu partnerid:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet ja Slantsõ rajooni munitsipaalühenduse administratsioon. Slantsõ linnas toimub vabaaja klastri arendamise eesmargiga Pljussa jõeäärse ala parendamine.

Lisainfot projektist leiate  siit.

Projekti abikõlblike kulude summa moodustab kokku 500 773 eurot, sh partnerite omafinantseering on 50 077,30 eurot ning Eesti-Vene Programmi poolne toetus on 450 695,70 eurot (90%). Narva eelarve moodustab kokku 415 073 eurot, millest Programmi poolne toetus on 221 633 eurot, omafinantseerimine on 24 626 eurot ja Narva linna eelarvest saadud täiendav toetus on 168 814 eurot.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Lisainfo:
Viktoria Kaju
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel 3599083
viktoria.kaju@narva.ee

Lisatud 16.04.2021, 10:35
Muudetud 16.04.2021, 11:13

eelmine järgmine